Aktualności

24 lutego 2021
Wskaźnik siły marki.

W jaki sposób siła marki wpływa na jej wartość?

Efekty posiadania silnej marki są dość oczywiste i można wśród nich wymienić większy udział w rynku, wyższe marże, bariery dla konkurencji czy lojalność klientów. W efekcie jej postrzegana wartość jest wyższa, jeżeli jest w większym stopniu uświadomiona przez klientów, kojarzona z dobrą jakością, chroni przed naśladownictwem, ułatwia obieg w kanałach […]
10 lutego 2021
Szacowanie opłat licencyjnych

Szacowanie opłat licencyjnych – czy istnieją jakiekolwiek normy?

Szacowanie rynkowej wysokości stopy opłat licencyjnych jest jednym z kluczowych elementów wycen własności intelektualnej metodą opłat licencyjnych, jak również najważniejszym elementem umów licencyjnych zawieranych zarówno pomiędzy powiązanymi (ustalanych na potrzeby cen transferowych), jak i niepowiązanymi. Niestety w większości przypadków jest dokonywane po prostu źle. Należy w tym miejscu przypomnieć, że […]
28 listopada 2020

Wycena kilku domen i serwisów internetowych dla Wrocławskiej Giełdy Nieruchomości

Dla Wrocławskiej Giełdy Nieruchomości sporządziliśmy wycenę domen i serwisów internetowych. Należy zwrócić w tym miejscu uwagę, że bardzo często domeny i serwisy internetowe są uznawane za ten sam składnik aktów niematerialnych. Nie jest to jednak podejście prawidłowe, gdyż prawo własności domeny internetowej wynika z prawa z jej rejestracji zaś prawo […]
22 września 2020

Wycena znaku towarowego „paprocki&brzozowski”

Przeprowadziliśmy wycenę marki „paprocki&brzozowski” na potrzeby identyfikacji jej wartości dla jednych z najbardziej rozpoznawalnych projektantów w Polsce – Marcina Paprockiego i Mariusza Brzozowskiego. W trakcie realizacji projektu niezbędne było uwzględnienie potencjału komercyjnego związanego z wykorzystaniem wskazanej marki, jak również fakt współwystępowania jej z markami osobistymi jej twórców. Realizacja tego projektu […]
28 sierpnia 2020

Opracowaliśmy model wyceny opłat licencyjnych dla oprogramowania

Dla jednej z największych firm na świecie z branży lotniczej opracowaliśmy model wyceny opłat licencyjnych dla oprogramowania wykorzystywanego w testowaniu podzespołów. W trakcie realizacji projektu niezbędne było uwzględnienie udziału w autorskich prawach majątkowych do oprogramowania komputerowego, poniesionych nakładach inwestycyjnych, potencjale komercyjnym, przyjętych zasadach w zakresie cen transferowych,  a także specyfice […]
18 czerwca 2020

Zrealizowaliśmy wycenę spółki z branży farmaceutycznej na etapie start up

Zostaliśmy poproszeni o wycenę technologii oraz spółki jej posiadającej przez przedsiębiorstwo farmaceutyczne, które opracowało bardzo obiecujący lek związany z leczeniem wielu rodzajów nowotworów. Wycena sporządzana była na potrzeby koniecznością pozyskania znaczącego finansowania na pokrycie kosztów badań klinicznych.