Aktualności

7 marca 2023
volante2023-03

Wycena spółki w procesie fuzji lub przejęcia

W procesie fuzji lub przejęcia spółki jednym z kluczowych etapów jest jej wycena. Stanowi ona podstawę do negocjacji pomiędzy stronami i określa wartość przedsiębiorstwa. W zależności od celu transakcji wycena może być przeprowadzona na różne sposoby, a jej wynik może mieć wpływ na decyzje inwestorów oraz na całą transakcję. Dobrze […]
24 lutego 2021
Wskaźnik siły marki.

W jaki sposób siła marki wpływa na jej wartość?

Efekty posiadania silnej marki są dość oczywiste i można wśród nich wymienić większy udział w rynku, wyższe marże, bariery dla konkurencji czy lojalność klientów. W efekcie jej postrzegana wartość jest wyższa, jeżeli jest w większym stopniu uświadomiona przez klientów, kojarzona z dobrą jakością, chroni przed naśladownictwem, ułatwia obieg w kanałach […]
10 lutego 2021
Szacowanie opłat licencyjnych

Szacowanie opłat licencyjnych – czy istnieją jakiekolwiek normy?

Szacowanie rynkowej wysokości stopy opłat licencyjnych jest jednym z kluczowych elementów wycen własności intelektualnej metodą opłat licencyjnych, jak również najważniejszym elementem umów licencyjnych zawieranych zarówno pomiędzy powiązanymi (ustalanych na potrzeby cen transferowych), jak i niepowiązanymi. Niestety w większości przypadków jest dokonywane po prostu źle. Należy w tym miejscu przypomnieć, że […]
28 listopada 2020

Wycena kilku domen i serwisów internetowych dla Wrocławskiej Giełdy Nieruchomości

Dla Wrocławskiej Giełdy Nieruchomości sporządziliśmy wycenę domen i serwisów internetowych. Należy zwrócić w tym miejscu uwagę, że bardzo często domeny i serwisy internetowe są uznawane za ten sam składnik aktów niematerialnych. Nie jest to jednak podejście prawidłowe, gdyż prawo własności domeny internetowej wynika z prawa z jej rejestracji zaś prawo […]
12 grudnia 2019
Metody wyceny marek

Najczęściej stosowane metody wyceny znaków towarowych i wyceny marek

Informacje wstępne Metodologia wyceny znaków towarowych jest przedmiotem Międzynarodowych Standardów Wyceny IVS 2017:210 “Aktywa niematerialne” oraz Standardu ISO 10668:2010: “Wymogi dla szacowania wartości marek”. Zgodnie ze wskazanymi standardami do wyceny znaków towarowych stosuje się następujące metody wyceny: metoda opłat licencyjnych (ang. Relief from Royalty method) opierająca się na rynkowej wysokości […]
18 września 2019
Wskaźnik jakości technologii.

Co oznacza jakość technologii?

Technologia stanowi własność intelektualną wskazującą na sposób wykonywania wyrobów bądź świadczenia usług, która może być chroniona prawem i jawnie eksploatowana lub rygorystycznie skrywana wewnątrz firmy przed jej otoczeniem. Własność intelektualną związaną z technologią w szczególności stanowią: patenty na wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, oprogramowanie komputerowe, rozwiązania w sferze zarządzania i […]