Projekty

28 listopada 2020

Wycena kilku domen i serwisów internetowych dla Wrocławskiej Giełdy Nieruchomości

Dla Wrocławskiej Giełdy Nieruchomości sporządziliśmy wycenę domen i serwisów internetowych. Należy zwrócić w tym miejscu uwagę, że bardzo często domeny i serwisy internetowe są uznawane za ten sam składnik aktów niematerialnych. Nie jest to jednak podejście prawidłowe, gdyż prawo własności domeny internetowej wynika z prawa z jej rejestracji zaś prawo […]
22 września 2020

Wycena znaku towarowego „paprocki&brzozowski”

Przeprowadziliśmy wycenę marki „paprocki&brzozowski” na potrzeby identyfikacji jej wartości dla jednych z najbardziej rozpoznawalnych projektantów w Polsce – Marcina Paprockiego i Mariusza Brzozowskiego. W trakcie realizacji projektu niezbędne było uwzględnienie potencjału komercyjnego związanego z wykorzystaniem wskazanej marki, jak również fakt współwystępowania jej z markami osobistymi jej twórców. Realizacja tego projektu […]
28 sierpnia 2020

Opracowaliśmy model wyceny opłat licencyjnych dla oprogramowania

Dla jednej z największych firm na świecie z branży lotniczej opracowaliśmy model wyceny opłat licencyjnych dla oprogramowania wykorzystywanego w testowaniu podzespołów. W trakcie realizacji projektu niezbędne było uwzględnienie udziału w autorskich prawach majątkowych do oprogramowania komputerowego, poniesionych nakładach inwestycyjnych, potencjale komercyjnym, przyjętych zasadach w zakresie cen transferowych,  a także specyfice […]
18 czerwca 2020

Zrealizowaliśmy wycenę spółki z branży farmaceutycznej na etapie start up

Zostaliśmy poproszeni o wycenę technologii oraz spółki jej posiadającej przez przedsiębiorstwo farmaceutyczne, które opracowało bardzo obiecujący lek związany z leczeniem wielu rodzajów nowotworów. Wycena sporządzana była na potrzeby koniecznością pozyskania znaczącego finansowania na pokrycie kosztów badań klinicznych.
12 czerwca 2020

Opracowaliśmy wycenę szkody na potrzeby procesowe

Agencja Wydawnicza „Technopol” zgłosiła się do nas z prośbą o wycenę szkody wynikającej z naruszenia jej autorskich praw majątkowych przez jednej z największych podmiotów z branży wydawniczej w Europie. Niezbędne było więc sporządzenie wyceny szkody uwzględniającej Część 4 wytycznych: Ustalanie wysokości szkody w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu na-ruszenia art. […]
22 grudnia 2019

Wycena dwóch znaków towarowych dla Archicom SA

W ramach usług związanych z wyceną znaków towarowych nasz zespół przeprowadził wycenę 2 marek należących do Archicom SA. Archicom SA. jest jednym z największych w Polsce deweloperów notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.