Twój biznes. Nasza pasja.


Zobacz, co możemy zrobić dla Twojej firmy


Świadczymy usługi doradztwa biznesowego w zakresie finansów, zarządzania, strategii rozwoju i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Dzięki naszym usługom sprzedaż firmy czy sprzedaż udziałów będzie dużo prostsza, a jej warunki bardziej przejrzyste. Zajmujemy się określaniem jaka jest wartość firmy, wartość marki, wartość przedsiębiorstwa czy wartość spółki naszych klientów. Możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem we wszelkiego rodzaju wycenach, takich jak: wycena firmy, wycena instrumentów finansowych, wycena instrumentów pochodnych, wycena know how, wycena marki, wycena obligacji, wycena opcji, wycena patentu, wycena praw autorskich, wycena spółek, wycena technologii, wycena udziałów, wycena znaku towarowego.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami.


Kontakt

Nasi Klienci

Najnowsze artykuły

1 marca 2024
Zdjęcie biegłego sądowego

Kim jest biegły sądowy?

Specjaliści z zakresu tworzenia wycen, określania wartości przedsiębiorstwa czy aktywów niematerialnych często są proszeni o pełnienie funkcji biegłego sądowego w różnego rodzaju sprawach. W związku […]
1 lutego 2024
Kobieta przy stole korzystająca z metody skorygowanych aktywów netto

W jaki sposób można ujawnić składniki wartości niematerialnych i prawnych w wycenie przedsiębiorstwa? Metoda skorygowanych aktywów netto.

Wartość księgowa spółki to różnica między wartością jej majątku (aktywów) i zobowiązaniami ogółem. W bilansie widnieje w pozycji „kapitał własny”. By urealnić wartość księgową kapitału […]
11 grudnia 2023
Test na utratę wartości MSR 36

Stopa dyskonta w testach na utratę wartości zgodnie z MSR 36.

Stopa dyskontowa zastosowana do oszacowanych przepływów pieniężnych powinna odzwierciedlać zwrot, jakiego zażądaliby inwestorzy, gdyby mieli wybrać projekt, który wygenerowałby przepływy pieniężne o kwotach, terminach i […]