Restrukturyzacje

Poprzez restrukturyzację możemy rozumieć proces związany z poprawą wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. W tym kontekście można mówić o restrukturyzacji naprawczej i restrukturyzacji rozwojowej.

  • Restrukturyzacja naprawcza polega na wyciągnięciu spółki z trudnej sytuacji gospodarczej i jako usługa skierowana jest do przedsiębiorców, którzy pomimo dużego potencjału borykają się z trudnościami.
  • Restrukturyzacja rozwojowa dotyczy przedsiębiorstw w dobrej sytuacji, ale rozwijających się wolniej niż mogłyby, biorąc pod uwagę posiadane aktywa. Oferowana usługa polega na zdynamizowaniu tworzonej przez te spółki wartości dodanej.

Restrukturyzacja nie musi koniecznie dotyczyć całego przedsiębiorstwa, ale jedynie pewnego obszaru funkcjonowania. Pomimo że Volante przeprowadzała lub doradzała przy restrukturyzacjach różnych obszarów działania przedsiębiorstwa, to specjalizuje się w restrukturyzacjach związanych z finansami. Procesy naprawcze są niezwykle skomplikowane i niewiele podmiotów na rynku ma doświadczenie w tej dziedzinie. Jednak to właśnie na nich w większości przypadków można osiągnąć najwyższy wzrost wartości dla właścicieli.

Wszystkie restrukturyzacje przedsiębiorstw przeprowadzamy w sposób kompleksowy. Nasze usługi obejmują zarówno analizę przedsiębiorstwa i jego otoczenia, określenie celów spółki, stworzenie planu restrukturyzacji oraz pozyskanie niezbędnych zasobów do jego zrealizowania. Nasi specjaliści pomagają przedsiębiorcom odkryć potencjał tkwiący w ich firmach.

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu restrukturyzacji:

  • Mennica Skarbowa S.A. – optymalizacja kosztów oraz pozyskanie finansowania w celu rozwoju przedsiębiorstwa,
  • Świat Spinek – optymalizacja kosztów, formy oraz struktury działalności,
  • Nazwa poufna – optymalizacja przychodowo-kosztowa dla klienta z branży e-commerce.

Potrzebujesz wsparcia przy restrukturyzacji?


Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci