Biznes plany i analizy biznesowe

Nasza firma oferuje Państwu sporządzenie profesjonalnego biznes planu, studium wykonalności lub analizy finansowej na potrzeby dotacji, kredytu lub gdy chodzi o pozyskanie inwestora (np. Anioła Biznesu lub funduszu Venture Capital), a także dla potrzeb wewnętrznych firmy (np. w celu zbadania opłacalności inwestycji).

Przygotowywany przez nas biznes plan (lub studium wykonalności) standardowo obejmuje:

 • Opis przedsiębiorstwa i jego działalności;
 • Analizę organizacyjną, prawną, marketingową i finansową;
 • Założenia planu strategicznego, analizę SWOT i rekomendacje dotyczące wyboru strategii;
 • Opis planowanych przedsięwzięć biznesowych, celów inwestycyjnych i marketingowych;
 • Plan organizacyjny;
 • Plan techniczny;
 • Plan marketingowy;
 • Plan finansowy wraz z oceną efektywności przedsięwzięcia (inwestycji).

Zakres całego opracowania oraz szczegółowość poszczególnych elementów biznes planu (studium wykonalności) zależy od złożoności planowanych inwestycji. Istotny jest również cel sporządzania biznes planu (studium wykonalności), ponieważ instytucje finansujące i poszczególne banki wymagają różnych jego standardów.

Biznes plan może obejmować całość działalności gospodarczej przedsiębiorstwa lub też tylko jej wybrane segmenty. Może on też dotyczyć jedynie niektórych z planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych - wtedy też jest najczęściej nazywany studiem wykonalności.

Opracowane przez nas biznes plany (studia wykonalności) są przejrzystymi i logicznie skonstruowanymi dokumentami, które korzystnie wpływają na wizerunek przedsięwzięć planowanych przez naszych klientów i zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania przez nich finansowania.

Dodatkowo możemy przygotować dla Państwa biznes plan w formie wielowariantowych symulacji finansowych, opracowywanych dla różnych strategii, które pozwolą nawybór optymalnych rozwiązań.

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu biznes planów i innych analiz biznesowych:

 • Baumit sp. z o.o. – sporządzanie analiz biznesowych oraz usługi doradcze w zakresie rachunkowości i kontrolingu,
 • Browar Namysłów sp. z o.o. – sporządzanie analiz finansowych, rynkowych i strategicznych oraz usługi doradcze w zakresie rachunkowości, controllingu i budżetowania,
 • Green House Development – stworzenie biznes planu dla projektu inwestycyjnego.

Potrzebujesz opracowania biznes planu
lub analizy finansowej?


Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci