Wartość marki i znaku towarowego – wyceny

Wraz z rozwojem technologii i nowych możliwości, aktywa niematerialne zyskują na wartości. Są istotnym elementem dla gospodarki i majątku danego przedsiębiorstwa. Aktywa niematerialne to rodzaj aktywów intelektualnych, które nie mają swojego fizycznego odpowiednika, jak na przykład patenty, znaki towarowe, know-how, licencje, prawa autorskie, marki, czy modele biznesowe. Są one niezbędne do prowadzenia działalności biznesowej i pomagają w generowaniu przychodów oraz uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Aktywa niematerialne są również często trudne do oszacowania, dlatego proces wyceny powinna wykonać doświadczona firma lub ekspert. Wycena marki i znaku towarowego polega na określeniu wartości rynkowej tychże aktywów niematerialnych. Najczęściej wykonuje się ją w celach strategicznych, finansowych lub prawnych. 

Wiarygodność przeprowadzonej wyceny jest więc kluczowa z punktu widzenia jej późniejszej obrony. Z tego powodu w naszych wycenach, jako jedni z nielicznych na rynku, stosujemy międzynarodowe standardy wyceny IVS 2017:210 “Aktywa niematerialne” oraz Standard ISO 10668:2010: “Wymogi dla szacowania wartości marek”.

Wycena znaku towarowego – co musi się znaleźć w raporcie z wyceny

Zgodnie ze wskazanymi standardami, wycena znaku towarowego opisana w raporcie powinna zawierać m.in.: analizę behawioralną, ekonomiczną i prawną, które realizujemy z wykorzystaniem unikalnej metody oceny marki VOLANTE Brand index©.

Wycena znaku towarowego – co musi się znaleźć w raporcie z wyceny

 

Zgodnie ze wskazanymi standardami, wycena znaku towarowego opisana w raporcie powinna zawierać m.in.: analizę behawioralną, ekonomiczną i prawną, które realizujemy z wykorzystaniem unikalnej metody oceny marki VOLANTE Brand index©. W raporcie stanowiącym podstawę wyceny powinny znaleźć się:

 

– analiza behawioralna: analiza jakości identyfikacji wizualnej, ocena rozpoznawalności marki i jej wpływu na decyzje zakupowe, określenie pozycji marki na rynku, jak również adekwatność przyjętej strategii marketingowej bądź brandingowej,

– analiza finansowa: oszacowanie wielkości rynku i udziału produktów i usług oferowanych pod znakiem towarowym, analiza poziomu uzyskiwanej rentowności, a także ocena wpływu kanałów sprzedaży na markę,

– analiza prawna: weryfikacja praw do znaku towarowego z uwzględnieniem praw autorskich, praw majątkowych czy praw z rejestracji, jak również określenie obszaru i zakresu posiadanych praw.

W przypadkach, gdy elementy te nie znajdą się w wycenie, uzyskana wartość może zostać podważona przez podmiot dokonujący jej weryfikacji.

Wycena wartości marki – istotność odpowiedniej metodyki

By wycena wartości znaku towarowego bądź wycena marki przebiegły w sposób prawidłowy, niezbędne jest dobranie właściwej metody, która będzie odpowiadała wnioskom wynikającym z powyżej wskazanych obszarów analizy. Wpływa on bowiem na wartość ostateczną oraz wiarygodne określenie tego, jaka jest wartość marki, co ma szczególne znaczenie w przypadku konieczności wykorzystania wyceny w celach transakcyjnych.

Określenie wartości marki przedsiębiorstwa jest procesem, do którego należy się odpowiednio przygotować.

Istnieje wiele metod określania rynkowej wartości marki przedsiębiorstwa lub produktu, dlatego niezbędne jest dobranie tej właściwej. Specjalista w tym zakresie dobierze odpowiednią, dzięki czemu wartość rynkowa marki będzie odpowiednio przedstawiona. Warto zaufać profesjonalistom z doświadczeniem w branży.

Wartość marki – jak wskazać ją prawidłowo

W procesie przeprowadzania wyceny marki (wyceny znaku towarowego) zawsze stosujemy indywidualne podejście, uwzględniające zarówno specyfikę działalności samego przedsiębiorstwa, jak też cele, którym ma służyć wycena marki. Wartość marki (wartość znaku towarowego) ustalamy dzięki poznaniu i zrozumieniu najistotniejszych czynników na nią wpływających, co umożliwiają nam m.in. spotkania z Zarządem przedsiębiorstwa oraz przygotowana przez nas ankieta. Gdy dokonywana jest przez nas wycena marki lub wycena znaku towarowego, te elementy odgrywają kluczową rolę. Dzięki nim prawidłowo i trafnie określamy wartość marki.

W obszarze wyceny znaków towarowych i marek, posiadamy bardzo szerokie doświadczenie, na które składają się:

  • oszacowanie wartości ponad 200 korporacyjnych i produktowych znaków towarowych, z których pierwsza miała miejsce ponad 15 lat temu,
  • pierwsza w Polsce wycena znaku towarowego dla organizacji non-profit „Konfederacja Lewiatan” wraz z przygotowaniem innowacyjnego modelu oceny siły marek non-profit VOLANTE NGO Brand index©, który zastosowaliśmy wielokrotnie, w tym do wyceny rozpoznawalnej na rynku międzynarodowym marki CAMERIMAGE,
  • wyceny szkód na markach i znakach towarowych związane z nieuprawnionym korzystaniem ze znaków przez podmioty trzecie (dowiedz się więcej o wycenie szkód),
  • oszacowania wysokości rynkowej stopy opłat licencyjnych dla znaków towarowych na potrzeby sporządzania analiz porównawczych i benchmarków na potrzeby dokumentacji cen transferowych (dowiedz się więcej o analizach porównywalności),
  • testów na utratę wartości znaku towarowego zgodnie z MSR 36 (dowiedz się więcej o testach na utratę wartości zgodnie z MSR 36 i 39).

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę, gdy celem jest wycena marki i znaku towarowego:

  • Mennica Polska S.A. – wycena znaku towarowego na potrzeby transakcyjne,
  • Apart S.A. – wyceny znaku towarowego związana z ustaleniem wartości na potrzeby postępowania odszkodowawczego,
  • CCC S.A. – wycena marki na potrzeby alokacji ceny nabycia,
  • Konfederacja Lewiatan – wycena marki NGO na potrzeby prezentacji przed Zarządem konfederacji pracodawców,
  • CAMERIMAGE – wycena marki NGO dla Fundacji TUMULT.

 

Posiadamy doświadczenie w zakresie wyceny przedsiębiorstw, wartości niematerialnych, wartości dochodowej marki czy ekonomicznej wartości produktu. Marka Volante od 2007 roku współpracuje ze specjalistami z takich branż jak inwestycje, rachunkowość i konsulting, którzy posiadają niezbędną wiedzę. Dzięki temu każdy klient może mieć pewność, że proces wyceny marki przebiegnie profesjonalnie i rzetelnie. Zrealizowaliśmy kilkaset projektów w oparciu o metody kosztowe, metody dochodowe lub rynkowe metody wyceny. Więcej informacji o zespole, założycielach oraz dane kontaktowe znajdziesz w zakładkach o nas oraz kontakt.