Wartość marki i znaku towarowego

Oszacowanie wartości znaków towarowych na potrzeby transakcyjne jest ważnym elementem projektów związanych z optymalizacjami podatkowymi, kształtowaniem cen transferowych pomiędzy jednostkami powiązanymi bądź pozyskiwaniem finansowania.

Wiarygodność przeprowadzonej wyceny jest więc kluczowa z punktu widzenia jej późniejszej obrony. Z tego powodu w naszych wycenach, jako jedni z nielicznych na rynku, stosujemy międzynarodowe standardy wyceny IVS 2017:210 “Aktywa niematerialne” oraz Standard ISO 10668:2010: “Wymogi dla szacowania wartości marek”.

Wycena znaku towarowego – co musi się znaleźć w raporcie z wyceny

Zgodnie ze wskazanymi standardami, wycena znaku towarowego opisana w raporcie powinna zawierać m.in.: analizę behawioralną, ekonomiczną i prawną, które realizujemy z wykorzystaniem unikalnej metody oceny marki VOLANTE Brand index©.

W przypadkach, gdy elementy te nie znajdą się w wycenie, uzyskana wartość może zostać podważona przez podmiot dokonujący jej weryfikacji.

Wycena wartości marki – istotność odpowiedniej metodologii

By wycena wartości znaku towarowego bądź wycena marki przebiegły w sposób prawidłowy, niezbędne jest dobranie właściwej metody, która będzie odpowiadała wnioskom wynikającym z powyżej wskazanych obszarów analizy. Wpływa on bowiem na wartość ostateczną wiarygodne określenie tego, jaka jest wartość marki, co ma szczególne znaczenie w przypadku konieczności wykorzystania wyceny w celach transakcyjnych.

Wartość marki – jak wskazać ją prawidłowo

W procesie przeprowadzania wyceny marki (wyceny znaku towarowego) zawsze stosujemy indywidualne podejście, uwzględniające zarówno specyfikę działalności samego przedsiębiorstwa, jak też cele, którym ma służyć wycena marki. Wartość marki (wartość znaku towarowego) ustalamy dzięki poznaniu i zrozumieniu najistotniejszych czynników na nią wpływających, co umożliwiają nam, m.in. spotkania z Zarządem przedsiębiorstwa oraz przygotowana przez nas ankieta. Gdy dokonywana jest przez nas wycena marki lub wycena znaku towarowego, te elementy odgrywają kluczową rolę. Dzięki nim prawidłowo i trafnie określamy wartość marki.

W obszarze wyceny znaków towarowych i marek, posiadamy bardzo szerokie doświadczenie, na które składają się:

  • oszacowanie wartości ponad 100 korporacyjnych i produktowych znaków towarowych, z których pierwsza miała miejsce ponad 12 lat temu,
  • pierwsza w Polsce wycena znaku towarowego dla organizacji non-profit „Konfederacja Lewiatan” wraz z przygotowaniem innowacyjnego modelu oceny siły marek non-profit VOLANTE NGO Brand index©, który zastosowaliśmy wielokrotnie, w tym do wyceny rozpoznawalnej na rynku międzynarodowym marki CAMERIMAGE,
  • wyceny szkód na markach i znakach towarowych związane z nieuprawnionym korzystaniem ze znaków przez podmioty trzecie (dowiedz się więcej o wycenie szkód),
  • oszacowania wysokości rynkowej stopy opłat licencyjnych dla znaków towarowych na potrzeby sporządzania analiz porównawczych i benchmarków na potrzeby dokumentacji cen transferowych (dowiedz się więcej o analizach porównywalności),
  • testów na utratę wartości znaku towarowego zgodnie z MSR 36 (dowiedz się więcej o testach na utratę wartości zgodnie z MSR 36 i 39).

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę, gdy celem jest wycena marki i znaku towarowego:

  • Mennica Polska S.A. – wycena znaku towarowego na potrzeby transakcyjne,
  • Apart S.A. – wyceny znaku towarowego związana z ustaleniem wartości na potrzeby postępowania odszkodowawczego,
  • CCC S.A. – wycena marki na potrzeby alokacji ceny nabycia,
  • Konfederacja Lewiatan – wycena marki NGO na potrzeby prezentacji przed Zarządem konfederacji pracodawców,
  • CAMERIMAGE – wycena marki NGO dla Fundacji TUMULT.