Wycena technologii

Wycena wartości technologii jest ważnym elementem projektów związanych z pozyskaniem finansowania, podejmowaniem decyzji inwestycyjnych bądź transakcji związanych z kapitałem intelektualnym. Z tego powodu w naszych wycenach, jako jedni z nielicznych na rynku, wzorujemy się na metodach o utrwalonej renomie na najbardziej rozwiniętych rynkach, a także stosujemy Międzynarodowe Standardy Wycen IVS 2017:210 “Aktywa niematerialne” .

Zgodnie ze wskazanymi standardami w raporcie z wyceny technologii muszą się znaleźć m.in.: analiza jakości technologii , którą realizujemy z wykorzystaniem unikalnej metody oceny markiVOLANTE IPQ index©, jak również wskazanie na horyzont prognozy związany z trwałością technologii.

W przypadkach, gdy wycena technologii pozbawiona jest tych elementów, uzyskana wartość może zostać podważona przez podmiot dokonujący jej weryfikacji.

Wycena technologii – metody i proces wyceny

Wycena technologii powinna bazować na odpowiedniej metodzie, która jest wybierana na podstawie założeń wynikających z przeprowadzonych analiz. Ma ona kluczowy wpływ na ostateczną wiarygodność uzyskanej w wycenie wartości technologii, co ma szczególne znaczenie w przypadku konieczności wykorzystania wyceny na cele transakcyjne bądź inwestycyjne.

W procesie przeprowadzania wyceny technologii (wyceny know-how technologicznego) stosujemy indywidualne podejście oparte zarówno na specyfice działalności samego przedsiębiorstwa, jak też bierzemy pod uwagę cele, którym ma służyć wycena. Wartość technologii szacujemy więc przede wszystkim poprzez poznanie i zrozumienie najistotniejszych czynników wpływających na jej wartość.

W obszarze wyceny technologii posiadamy szerokie doświadczenie, na które składają się:

 • oszacowanie wartości ponad 50 zróżnicowanych technologii począwszy od know-how technologicznego, przez technologie farmaceutyczne, oprogramowanie, aż do technologii na wczesnych etapach rozwoju,
 • wysokie kompetencje w wycenie oprogramowania i systemów informatycznych poparte kilkunastoma wycenami,
 • opracowania innowacyjnego modelu oceny jakości technologii VOLANTE IPQ index©,
 • wyceny szkód na technologiach związanych z nieuprawnionym korzystaniem z technologii przez podmioty trzecie ( dowiedz się więcej o wycenie szkód ),
 • oszacowania wysokości rynkowej stopy opłat licencyjnych dla technologii na potrzeby negocjacyjne z podmiotami zainteresowanymi uzyskaniem licencji na technologię ( dowiedz się więcej o kalkulacjach rynkowej wysokości stóp opłat licencyjnych ),
 • testów na utratę wartości technologii i know-how zgodnie z MSR 36.

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu wyceny technologii:

 • The Farm 51 Group S.A. – wycena gry na potrzeby zabezpieczenia emisji obligacji,
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. – wyceny systemu informatycznego na potrzeby transakcyjne,
 • KRUK S.A. – wycena systemu informatycznego na potrzeby cen transferowych,
 • Pamapol S.A. – wycena know-how produkcyjnego na potrzeby testu na utratę wartości zgodnie z MSR 36,
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych – wyceny technologii pianosilikatów na potrzeby komercjalizacji technologii.