Wycena technologii

Wycena wartości technologii jest ważnym elementem projektów związanych z pozyskaniem finansowania, podejmowaniem decyzji inwestycyjnych bądź transakcji związanych z kapitałem intelektualnym. Z tego powodu w naszych wycenach, jako jedni z nielicznych na rynku, wzorujemy się na metodach o utrwalonej renomie na najbardziej rozwiniętych rynkach, a także stosujemy Międzynarodowe Standardy Wycen IVS 2017:210 “Aktywa niematerialne”.

Zgodnie ze wskazanymi standardami w raporcie z wyceny technologii muszą się znaleźć m.in.: analiza jakości technologii, którą realizujemy z wykorzystaniem unikalnej metody oceny marki VOLANTE IPQ index©, jak również wskazanie na horyzont prognozy związany z trwałością technologii.
W przypadkach, gdy elementy te nie znajdą się w wycenie, uzyskana wartość może zostać podważona przez podmiot dokonujący jej weryfikacji.

Podobną wagę ma wybór właściwej metody wyceny technologii bazujący na założeniach wynikających z przeprowadzonych analiz. Ma on kluczowy wpływ na ostateczną wiarygodność uzyskanej w wycenie wartości technologii, co ma szczególne znaczenie w przypadku konieczności wykorzystania wyceny na cele transakcyjne bądź inwestycyjne.

W procesie przeprowadzania wyceny technologii (wyceny know-how technologicznego) stosujemy indywidualne podejście oparte zarówno na specyfice działalności samego przedsiębiorstwa, jak też cele, którym ma służyć wycena. Wartość technologii szacujemy więc przede wszystkim poprzez poznanie i zrozumienie najistotniejszych czynników wpływających na jej wartość.

W obszarze wyceny technologii posiadamy szerokie doświadczenie, na które składają się:

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu wyceny technologii:

  • The Farm 51 Group S.A. - wycena gry na potrzeby zabezpieczenia emisji obligacji
  • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. - wyceny systemu informatycznego na potrzeby transakcyjne
  • KRUK S.A. - wycena systemu informatycznego na potrzeby cen transferowych
  • Pamapol S.A. - wycena know-how produkcyjnego na potrzeby testu na utratę wartości zgodnie z MSR 36