Sprzedaż firmy, sprzedaż przedsiębiorstwa

Kiedy i na jakich warunkach najlepiej sprzedać firmę? Czy mogę to zrobić, jeśli jest ona zadłużona? To tylko niektóre dylematy, które stoją przed przedsiębiorcami podejmującymi decyzję w zakresie zbycia firmy. Z tego powodu za cel stawiamy sobie profesjonalne doradztwo i wsparcie, aby nasi Klienci mogli skupić się na bieżącej działalności operacyjnej. Przeprowadzamy przedsiębiorców przez ten skomplikowany proces, dbając o to, by rezultat transakcji był satysfakcjonujący dla wszystkich stron.


Jak sprzedać firmę?

Możliwa jest sprzedaż firmy, niezależnie od jej postaci. Przeprowadzimy ten proces zarówno dla jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółek osobowych oraz kapitałowych. Możesz na nas liczyć również wówczas, gdy chodzi o sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Możliwe jest ponadto dokonanie zmian w strukturze organizacji przed rozpoczęciem transakcji w celu zwiększenia potencjalnego zainteresowania nabywców lub oczekiwanych zysków dla sprzedającego.

Rozumiemy, że przedsiębiorcą, który mówi: chcę sprzedać firmę, mogą kierować różne przesłanki, w związku z czym przygotowujemy indywidualny plan w każdym przypadku. Decyzja ta może być podyktowana czynnikami osobistymi (na przykład trudną sytuacją rodzinną czy chorobą), brakiem sukcesów i odpowiednich wyników finansowych lub innym pomysłem na rozwój i działalność. Bez względu na to, co jest powodem, dobierzemy właściwe metody pracy, które pozwolą osiągnąć satysfakcjonujący dla Ciebie rezultat. Dzięki temu odciążysz siebie lub kadrę przedsiębiorstwa z często niezrozumiałych i skomplikowanych formalności.


Przygotowanie firmy do sprzedaży

Pierwszym etapem całego procesu powinno być zawsze odpowiednie przygotowanie firmy do sprzedaży. Przeprowadzane są analizy biznesowe sytuacji wyjściowej - pozwalają uzyskać dane, na których podstawie można oszacować, jakiej kwoty realnie może oczekiwać sprzedający. Poznaje się w ten sposób również m.in. atuty firmy, które pozytywnie wpłyną na jej wizerunek wśród zainteresowanych zakupem. Nasi specjaliści wykorzystują profesjonalne metody wyceny przedsiębiorstwa, dostosowane do jego charakterystyki – wielkości, okresu istnienia i etapu działalności, a także branży. Konieczna może okazać się również wycena kluczowych marek bądź wycena technologii stanowiąca o przewadze konkurencyjnej. Już w tej wstępnej części procesu sprzedaży udział biorą również specjaliści z różnych dziedzin prawa, czy doradcy podatkowi, co ma na celu jak najlepsze skoordynowanie i efektywność działań.


Sprzedaż przedsiębiorstwa – doradztwo w kolejnych etapach

Pomoc w sprzedaży firmy jeszcze przed jakimkolwiek kontaktem z potencjalnymi nabywcami jest ważna również z powodu konieczności przygotowania odpowiedniej dokumentacji transakcyjnej. Wykonuje się teaser oraz memorandum inwestycyjne. Pierwszy z nich zawiera krótkie informacje na temat sprzedawanego podmiotu, drugi natomiast wykorzystuje się już po pierwszym zainteresowaniu się uczestnictwem w transakcji przez ewentualnych kupujących. Bezpieczne zbycie przedsiębiorstwa może wymagać też stworzenia umowy o zachowaniu poufności, czyli tzw. NDA (ang. non-disclosure agreement). Po wymienionych wyżej czynnościach dochodzi do przygotowania długiej listy potencjalnych inwestorów, ich selekcji, a także kontaktu z wybranymi z nich. W tym momencie wykorzystywane są też kolejno – teaser oraz memorandum inwestycyjne.


Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub całej firmy

Niezależnie od tego, czy chodzi o zbycie całej firmy, czy jest to zorganizowana część przedsiębiorstwa – sprzedaż i cały związany z nią proces dopiero na tym etapie polega na zbieraniu pierwszych niewiążących ofert i pierwszych negocjacjach. Dochodzi do podpisania wstępnych dokumentów – tzw. Term Sheet. Po tych czynnościach wybrani inwestorzy są dopuszczani do badania due diligence, a także mają czas na zadawanie dodatkowych pytań i pozyskiwanie od sprzedającego dodatkowych informacji. Nasza rola w tym momencie polega m.in. na koordynowaniu tych działań i ocenie zasadności zadawanych pytań.


Sprzedaż zadłużonej firmy lub innego przedsiębiorstwa

Wymienione wyżej kroki prowadzą do kluczowego momentu dla sprzedającego, a więc zobowiązujących ofert i negocjacji konkretnych warunków transakcji oraz zapisów umowy z wybranymi podmiotami. Aktywnie uczestniczymy w negocjacjach, aby uzyskać jak najkorzystniejsze warunki dla naszych klientów. Dokładamy też starań, żeby wszystkie zapisy były zgodne zarówno z interesami stron, jak też z przepisami prawa. Dochodzi również do ustalenia modelu rozliczenia za transakcję. Następuje zatem sprzedaż przedsiębiorstwa, czyli to, co jest celem każdego zgłaszającego się do nas w tej kwestii przedsiębiorcy. Nasza praca jednak nie kończy się wraz z podpisaniem umowy sprzedaży. Uczestniczymy też w zamknięciu i rozliczeniu transakcji. Monitorujemy sytuację i weryfikujemy, czy wypełniane są wynegocjowane zapisy.


Dlaczego warto wybrać Volante?

Samodzielne uczestnictwo przedsiębiorcy w procesie, jakim jest sprzedaż wydzielonej części przedsiębiorstwa lub transakcji dotyczącej różnorodnych form działalności gospodarczej jest z reguły dla niego wymagające pod wieloma względami. Ewentualne problemy mogą pojawić się zarówno w kwestiach merytorycznych, jak też czasowych, gdyż właściciel firmy poza udziałem w sprzedaży musi udzielać się w bieżącej działalności i zapewnieniu ciągłości pracy firmy. Jesteśmy doświadczonymi specjalistami, którzy zrealizowali już wiele projektów. Współpracowaliśmy, jak też sami byliśmy częścią wielu funduszy czy też podmiotów będących inwestorami branżowymi, w związku z czym chętnie podzielimy się naszą wiedzą i wesprzemy Cię, abyś mógł uniknąć kłopotów, mogących prowadzić do sprzedaży na niekorzystnych warunkach. Zachęcamy do tego, aby poznać dotychczasowe zrealizowane projekty Volante.


Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu możesz zyskać lepsze warunki transakcji, m.in. ze względu na dokonanie profesjonalnej, wyższej wyceny przedsiębiorstwa niż przewidywałeś. Oprócz tego wyróżniamy się tym, że jesteśmy w stanie dotrzeć do szerokiego grona inwestorów. Nasza baza obejmuje wiele funduszy z naszego regionu i inwestorów prywatnych. Z powodzeniem docieramy również do inwestorów branżowych z dowolnego sektora gospodarki. Powierz sprzedaż firmy doświadczonym profesjonalistom, którzy wesprą Cię pod każdym względem, na każdym etapie transakcji.


FAQ

Jakie są podstawowe kroki w procesie sprzedaży firmy?

Sprzedaż firm można w uproszczeniu podzielić na trzy podstawowe etapy. Pierwszym z nich jest odpowiednie przygotowanie, czyli analiza i wycena przedsiębiorstwa w celu poznania jego aktualnego stanu, a także stworzenie dokumentacji transakcyjnej. Drugi etap prac to praca z inwestorami – ich wyszukanie, pierwszy kontakt, przekazywanie informacji, pozyskanie potencjalnie zainteresowanych podmiotów, czy wykonywanie badania due diligence. Końcowa faza procesu to już zobowiązujące oferty, negocjacje, dopracowywanie struktury transakcji i dopełnienie kwestii formalnych. Nie pozostawiamy jednak naszych klientów w tym momencie bez opieki. Dla naszych specjalistów sprzedaż przedsiębiorstwa kończy się dopiero po zamknięciu i rozliczeniu transakcji pomiędzy dotychczasowym właścicielem a inwestorem.

Jak wycenić wartość mojej firmy przed sprzedażą?

Warto zgłosić się do nas, jeśli zastanawiasz się, jak sprzedać firmę i jak ją wycenić. Wykorzystujemy naszą wiedzę, a także profesjonalne metody wyceny firm, które pozwalają precyzyjnie oszacować realną wartość danego podmiotu. Dobieramy odpowiednie sposoby prac do charakterystyki danej firmy.

Ile czasu zazwyczaj zajmuje sprzedaż przedsiębiorstwa?

Czas trwania całego procesu zależy od wielu czynników i może różnić się znacząco w każdym, indywidualnym przypadku. Wpływ na to może mieć m.in. sytuacja w sprzedawanej firmie, długość procesu decyzyjnego w poszczególnych przedsiębiorstwach, a także dostępność zasobów i organów decyzyjnych. Nieco inaczej będzie zatem wyglądać sprzedaż zadłużonej firmy, a inaczej transakcja dotycząca podmiotu o stabilnej sytuacji, szybkim procesie decyzyjnym czy działającego w atrakcyjnej branży. Orientacyjnie przyjmujemy jednak, że cały proces sprzedaży wraz z rozliczeniem i zamknięciem transakcji powinien zamykać się w przedziale pomiędzy 30 a 40 tygodniem od daty podpisania z nami umowy.

Jak sprzedać firmę jednoosobową?

Warto zdecydować się na pomoc profesjonalistów również wówczas, gdy chodzi o sprzedaż firmy jednoosobowej. W takim przypadku równie istotne jest przeprowadzenie rzeczowej wyceny, czy dotarcie do potencjalnych inwestorów. Samodzielnie przedsiębiorca może nie mieć wiedzy, a także narzędzi umożliwiających przeprowadzenie całego procesu na satysfakcjonującym dla siebie poziomie. Dzięki temu osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może uzyskać lepsze warunki sprzedaży swojego przedsiębiorstwa. Doradztwo – sprzedaż firmy niezależnie od jej wielkości zapewni Ci Volante.

Co powinna zawierać umowa zbycia przedsiębiorstwa?

Podstawowymi wymogami prawnymi dotyczącymi tego, jak powinna wyglądać umowa zbycia przedsiębiorstwa, jest precyzyjne określenie stron transakcji, przedmiotu sprzedaży, a także ceny. Uczestniczące w sprzedaży podmioty muszą podpisać się, a podpisy te powinny zostać poświadczone notarialnie. Pozostałe zapisy są zależne od indywidualnych ustaleń czy charakteru działalności oraz branży. Nie istnieje jeden uniwersalny wzór umowy, który byłby odpowiedni przy sprzedaży każdej firmy. Z tego powodu tak ważne jest, aby proces ten był nadzorowany przez specjalistów, którzy dopilnują wszelkich wymogów prawnych, a także zabezpieczą wszystkie strony uczestniczące w transakcji.

Za ile powinienem sprzedać firmę?

Aby poznać odpowiedź na to pytanie, należy dokonać profesjonalnej wyceny przedsiębiorstwa. Nasi specjaliści mogą przeprowadzić ją dla każdego zgłaszającego się do nas podmiotu. W jej trakcie brana jest pod uwagę m.in. obecna sytuacja finansowa firmy, wypracowany know-how, posiadane patenty, czy wartość marki. W przypadku każdego podmiotu istotne będą inne kwestie, a wycenę należy przeprowadzić w inny sposób.

Czy mogę sprzedać firmę, jeśli ma ona długi?

Sprzedaż zadłużonej firmy jest dopuszczalna przez polskie prawo. Podstawą, aby transakcja taka została uznana za legalną, jest jednak poinformowanie nabywcy o rzeczywistym stanie finansowym przedsiębiorstwa. Co do zasady sprzedanie takiej firmy nie uwalnia jednak dłużnika od odpowiedzialności za swoje długi. Warto w związku z tym wybrać specjalistyczną pomoc w procesie zbywania przedsiębiorstwa, aby umowa zawierała odpowiednie ustalenia dotyczące wzajemnych zobowiązań oraz ewentualnej odpowiedzialności za długi, jakie ma dany podmiot.

Jakie dokumenty są wymagane do sprzedaży przedsiębiorstwa?

Na etapie przygotowawczym do sprzedaży zaleca się zapoznanie się z całością dokumentacji przedsiębiorstwa. Mimo iż niektóre z dokumentów nie są formalnie wymagane do podpisania umowy sprzedaży, będą one niezbędne np. do dokonania właściwej wyceny podmiotu. Konieczne będzie zebranie dokumentacji finansowej, umów z klientami i dostawcami, umów najmu, czy dokumentacji pracowniczej. Lista ta może różnić się w zależności od charakteru działalności firmy, czy branży. Jeśli zdecydujesz się na sprzedaż firmy ze wsparciem specjalistów z Volante, pomożemy Ci w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji.

Jakie podatki i opłaty są związane ze sprzedażą firmy?

Opodatkowanie będzie różnić się w zależności od tego, czy jest to sprzedaż części przedsiębiorstwa, jednoosobowej działalności gospodarczej, czy też podmiotu o innej formie prawnej. Ustawodawca nie przewiduje jednego sposobu rozliczenia dla wszystkich transakcji. Różne podatki dotyczą też zarówno sprzedającego, jak i kupującego. W związku z tym zachęcamy do skorzystania z naszych usług, a będziesz mieć pewność, że o kwestie te zadbają najlepsi specjaliści zajmujący się tą dziedziną prawa.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy sprzedaży przedsiębiorstwa?

Najczęstsze błędy powstają już na początkowym etapie procesu sprzedaży, przed kontaktem z jakimkolwiek potencjalnym nabywcą. Przedsiębiorcy często lekceważą przygotowanie do zbycia firmy. W związku z tym może dojść do niewłaściwej wyceny podmiotu, czy też pominięcia istotnych informacji na jego temat, które mogą mieć znaczenie w późniejszych pracach. Nie należy również podejmować decyzji o sprzedaży pod presją czasu, np. po pojawieniu się pierwszego chętnego, z pominięciem wcześniejszych etapów procesu. Wszystkie działania powinny być poprzedzone dogłębną, rzetelną analizą. Jeśli zatem planujesz sprzedaż przedsiębiorstwa – doradztwo z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań, a także w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę może zaoferować Ci firma Volante.

Potrzebujesz wsparcia przy planowaniu spadkowym?


Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci