Sprzedaż spółek i udziałów

Chęć sprzedaży spółki może wynikać z wielu przyczyn – od zdrowotnych i osobistych, po inne plany biznesowe lub zapewnienie sobie sukcesu i stabilizacji finansowej. Niezależnie od tego, co kieruje przedsiębiorcą, proces ten bywa czasem bardzo trudny i wymagający. Niekiedy jest to jedna z ważniejszych decyzji w życiu zawodowym, a być może też jedyna sprzedaż udziałów lub spółki w życiu. Warto sięgnąć po profesjonalną pomoc, abyś mógł skupić się na bieżącej działalności firmy i wykonywaniu swoich codziennych obowiązków biznesowych. Prowadzimy doradztwo w zakresie transakcji dotyczących spółek i udziałów. Zadbamy o to, abyś osiągnął swój cel i był usatysfakcjonowany ze sprzedaży.


Jak sprzedać spółkę?

Warto podkreślić, że możesz liczyć na naszą pomoc, jeśli planujesz sprzedaż firmy, niezależnie od jej formy prawnej. W każdym przypadku zapewniamy indywidualne podejście, mające na celu wypracowanie jak najkorzystniejszych rozwiązań dla klienta. Proces sprzedaży rozpoczyna się od analizy spółki i przygotowania do rozpoczęcia transakcji. Konieczne jest określenie aktualnego stanu przedsiębiorstwa, a także jego mocnych i słabych stron, aby ocenić, jakiej kwoty można oczekiwać. Przez naszych specjalistów dokonywana jest profesjonalna wycena firmy. Dobieramy odpowiednie metody do formy prawnej, charakterystyki działalności oraz branży, w jakiej działa dane przedsiębiorstwo. W zależności od potrzeb pod uwagę brane są nie tylko czynniki ekonomiczne, ale też wartość posiadanych technologii, czy siła marki i wpływ na jej wartość. Już na tym etapie do pracy włączamy również doradców prawnych i podatkowych, a także innych specjalistów, którzy są niezbędni m.in. do analizy dokumentacji firmowej. Jeżeli taki ruch może okazać się korzystniejszy dla klienta, doradzimy zmianę formy prawnej firmy.


Sprzedaż spółki z o.o. lub innego podmiotu – krok po kroku

Po tym, jak przeprowadzona zostanie fachowa wycena przedsiębiorstwa, kolejnym krokiem jest przygotowanie dokumentacji transakcyjnej. Podstawą w tym zakresie jest tzw. teaser, czyli krótki profil firmy oraz memorandum inwestycyjne, a więc bardziej szczegółowy opis, zawierający nie tylko podstawowe informacje na temat spółki, ale też jej sytuacji finansowej, strategii oraz perspektyw rozwoju. Dokumenty te przedstawia się potencjalnym inwestorom na późniejszych etapach. Sprzedaż spółki z o.o. lub innego podmiotu może wymaga również stworzenia umowy o zachowaniu poufności, tzw. NDA.

Sprzedaż spółek w następnym etapie opiera się już o kontakty z ewentualnymi zainteresowanymi podmiotami. Tworzymy listę potencjalnych inwestorów, wysyłamy teaser oraz NDA, a jeśli dojdzie do pierwszych spotkań, przekazujemy również przygotowane wcześniej memorandum. Składane są pierwsze niewiążące oferty oraz prowadzone są pierwsze negocjacje, na podstawie których poszczególne podmioty dopuszczane są do badania due diligence. Aby sprzedaż udziałów lub firmy była jak najmniej stresująca i wymagająca dla klienta, wszystkie te działania koordynujemy i nadzorujemy wspólnie ze specjalistami z różnych dziedzin.

Następny krok związany jest z decyzjami kluczowymi dla finalnego rezultatu sprzedaży spółki. Wspólnie z klientem negocjujemy cenę oraz poszczególne warunki umowy. Wykonywana jest też optymalizacja struktury transakcji i ustalana forma rozliczenia. Sprzedaż spółek i nasza pomoc nie kończy się jednak w tym momencie. Nadzorujemy i monitorujemy również proces rozliczenia i wspieramy klienta w tym, aby zrealizowane zostały wszystkie zapisy wynegocjowanej umowy.


Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Przeprowadzamy naszych klientów nie tylko przez proces sprzedaży całej firmy. Pomożemy również wtedy, gdy potrzebujesz wsparcia w zbyciu części udziałów. Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. często wymaga analizy sytuacji prawnej firmy, gdyż konieczne może być uzyskanie zgody spółki na przeprowadzenie takiej transakcji. Należy zwrócić uwagę na takie kwestie, jak to, czy nie zachodzi prawo pierwokupu dla wspólników. Pomagamy, aby nasi klienci nie zagubili się wśród zawiłości prawnych, a cały proces, jakim jest sprzedaż udziałów w spółce, przebiegł zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Jak sprzedać udziały lub spółkę z Volante?

Nie musisz zastanawiać się, jak sprzedać spółkę lub udziały. W tym skomplikowanym i wymagającym zarówno pod względem merytorycznym, jak i czasowym procesie mogą wesprzeć Cię specjaliści z Volante. Nasza firma z bogatym doświadczeniem wspiera przedsiębiorców, przygotowując indywidualny plan sprzedaży dopasowany do potrzeb i oczekiwań klienta. Posiadamy bogatą bazę inwestorów i funduszy inwestycyjnych, a także jesteśmy w stanie dotrzeć do niemal każdego podmiotu branżowego. Wesprzemy Cię, aby procedura sprzedaży odbyła się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz żebyś był zadowolony z uzyskanego rezultatu.


FAQ

Ile trwa sprzedaż spółki?

Zarówno sprzedaż udziałów, jak i spółek to proces, który zależy od wielu indywidualnych czynników, w związku z czym nie da się jednoznacznie określić czasu trwania ich sprzedaży. Poszczególne etapy mogą przedłużać się np. z powodu wydłużonego procesu decyzyjnego w danej firmie. Nasz orientacyjny harmonogram zakłada jednak, że w przypadku standardowej procedury transakcja powinna zamknąć się w okresie pomiędzy 4 a 6 miesiącem od momentu podpisania umowy z nami.

Za ile powinienem sprzedać spółkę?

Sprzedaż spółek powinna odbywać się w oparciu o jak najbardziej rzetelne i obiektywne dane o konkretnym podmiocie. Odpowiedź na to pytanie poznasz po przeprowadzeniu profesjonalnej wyceny spółki, która dokonywana jest na etapie przygotowawczym przed poszukiwaniem nabywców i składaniem przez nich ofert. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak będzie wyglądała przeprowadzana przez nas wycena i jakimi metodami pracujemy, zachęcamy do kontaktu z nami.

Jak sprzedać spółkę z o.o.?

Sprzedaż spółki z o.o. przeprowadzamy w oparciu o opisaną powyżej procedurę, na którą składa się analiza spółki, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, kontakt z inwestorami, zbieranie ofert i badanie due diligence, negocjacje ostatecznych warunków, a także zamknięcie i rozliczenie transakcji. Decydując się na nasze usługi, zapewniasz sobie bezpieczeństwo transakcji, dostęp do szerokiego grona inwestorów, potencjalnie wyższą wycenę, a także zgodne z aktualnymi przepisami doprowadzenie procesu sprzedaży do samego końca.

Jak sprzedać spółkę cywilną?

Spółka cywilna charakteryzuje się tym, że wspólnicy nie posiadają w niej sprecyzowanych udziałów, lecz dysponują majątkiem wspólnym. Chęć sprzedaży podmiotu przez jednego ze wspólników wymaga zatem szczegółowej analizy stanu prawnego i finansowego firmy. Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz wycenie spółki będziemy w stanie stwierdzić, jaka opcja będzie najkorzystniejsza dla wszystkich stron. Najlepszym rozwiązaniem może okazać się zbycie całego przedsiębiorstwa lub poszczególnych elementów majątku, jak też przekształcenie go w podmiot o innej formie prawnej.

Ile trwa sprzedaż udziałów?

Długość trwania procesu sprzedaży zależy od indywidualnej sytuacji firmy, dostępności danych, zainteresowania inwestorów czy obecności osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach. Istotne jest też to, czy sprzedawane są wszystkie udziały danego podmiotu, czy też ich część. W przypadku sprzedaży całej spółki nasz poglądowy harmonogram prac przewiduje zakończenie procesu w okresie pomiędzy 4 a 6 miesiącem od momentu rozpoczęcia współpracy.

Jak sprzedać udziały w spółce z o.o.?

To, jak sprzedać udziały w spółce z o.o. zależy m.in. od indywidualnych ustaleń zawartych w umowie spółki. Należy zwrócić uwagę, czy nie zachodzi prawo pierwokupu udziałów przez innych wspólników oraz czy nie potrzebna jest ich pisemna zgoda na transakcję. Czynniki te analizowane są przez naszych specjalistów na etapie przygotowania do sprzedaży udziałów. Zbycie udziałów w spółce z o.o. musi też zostać odpowiednio sfinalizowane, m.in. wpisem do KRS.

Jak sprzedać udziały w spółce jawnej?

Sprzedaż udziałów w spółce jawnej traktowana jest przez prawo jak zbycie praw majątkowych, ponieważ formalnie w tej formie prawnej udziały nie istnieją. Można natomiast przypisać ogół praw i obowiązków, jakie ciążą na każdym ze wspólników do innej osoby. Analiza prawna, a także wycena spółki przed przystąpieniem do transakcji pozwoli dobrać najkorzystniejsze dla klienta rozwiązanie.

Co powinna zawierać umowa sprzedaży spółki i udziałów?

Stworzona zgodnie z przepisami obowiązującego prawa umowa sprzedaży spółki lub udziałów musi zawierać informacje pozwalające na identyfikację stron, a także przedmiotu transakcji. Podawana jest również cena oraz forma rozliczenia. Podpisy stron zawierających umowę powinny zostać poświadczone notarialnie. Wszelkie indywidualne zapisy zostaną ustalone wspólnie ze stronami na etapie negocjacji końcowych przed przystąpieniem do finalizacji transakcji.

Jakie dokumenty są wymagane do sprzedaży spółki i udziałów?

Nie ma jednoznacznej, uniwersalnej dla każdej transakcji odpowiedzi na to pytanie, jeśli zastanawiasz się, jak sprzedać udziały. Wszystko zależeć będzie od charakterystyki danej spółki i jej sytuacji. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zgromadzenie kompletu dokumentacji firmowej na etapie przygotowawczym do sprzedaży, aby nasi eksperci mogli przeprowadzić całościową analizę i wycenę.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy sprzedaży udziałów i spółek?

Często przedsiębiorcy decydują się na sprzedaż bez szczegółowej analizy sytuacji firmy, co może grozić zarówno popełnieniem błędów formalnych, jak też uzyskaniem niższej niż potencjalnie możliwej wyceny. Niepożądanym doradcą w procesie sprzedaży jest również pośpiech i chęć jak najszybszego doprowadzenia jej do końca za wszelką cenę, np. decydując się na ofertę pierwszego pojawiającego się inwestora, bez jej przeanalizowania. W przypadku sprzedaży udziałów zdarza się ponadto, że niedopilnowane zostają formalności po transakcji, czyli np. złożenie wniosku do KRS o zmiany w księdze udziałów przez nowy zarząd spółki. Dopóki czynności te nie zostaną wykonane, procesu sprzedaży nie można uznać za zakończony.

Potrzebujesz wsparcia przy planowaniu spadkowym?


Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci