Wycena oprogramowania

Wycena wartości systemów informatycznych i oprogramowania (rozumianych jako autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego) realizowana jest najczęściej na potrzeby pozyskania finansowania, podejmowaniem decyzji inwestycyjnych, transakcji związanych ze sprzedażą oprogramowania bądź szacowania wartości licencji na oprogramowanie. Z tego powodu w naszych wycenach, wzorujemy się na metodach o utrwalonej renomie na najbardziej rozwiniętych rynkach tj. Constructive Cost Model II, a także stosujemy Międzynarodowe Standardy Wycen IVS 2017:210 “Aktywa niematerialne”.

W zakresie wyceny systemów informatycznych i oprogramowania realizujemy:

 • wyceny komercyjnych systemów informatycznych
 • wyceny oprogramowania wytworzonego wewnętrznie na potrzeby grup kapitałowych wraz z szacowaniem stopy opłat licencyjnych należnych z tytułu korzystania z tych systemów,
 • wyceny portali internetowych, zarówno z obszaru e-commerce, jak również serwisów informacyjnych,
 • wyceny gier komputerowych i aplikacji na telefony.

W zakresie szacowania wysokości licencji na oprogramowanie w zależności od potrzeb dokonujemy:

 • analizy dobrych praktyk rynkowych w zakresie sposobów licencjonowania danego oprogramowania, w tym poprzez uwzględnienie licencji wieczystej (nabycia licencji) i terminowej (najmu licencji), licencji na użytkownika, stanowisko bądź serwer oraz opłat gwarancyjnych i serwisowych
 • analizy przekazanej przez klienta strategii licencjonowania bądź współtworzymy z klientem strategię licencjonowania uwzględniającej oczekiwaną stopę zwrotu, wielkość rynku, liczbę użytkowników,
 • weryfikacji benchmarków rynkowych na potrzeby określenia rynkowej oczekiwanej stopy zwrotu, w szczególności na potrzeby transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • określenie przedziału wartości licencji w oparciu o modele analizy statystycznej (model Monte Carlo) dla każdego z przyjętych wariantów.

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w zakresie zarówno wycen oprogramowania, jak i szacowania wysokości licencji na oprogramowanie co sprawia, że nasze wyceny są są uznawane zarówno przez banki, biura maklerskie, urzędy skarbowe, jak również prywatnych inwestorów.

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu wyceny systemów informatycznych:

 • The Farm 51 Group S.A. - wycena gry na potrzeby zabezpieczenia emisji obligacji
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. - wyceny systemu informatycznego na potrzeby transakcyjne
 • KRUK S.A. - wycena systemu informatycznego na potrzeby cen transferowych wraz z oszacowaniem wysokości licencji
 • Skąpiec.pl - wycena serwisu e-commerce jako składnika zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. - wycena systemów IT jako składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także wysokości licencji na oprogramowanie