Budżetowanie i controlling

Na etapie audytu systemu informacyjnego powstaje często konieczność przygotowania firmy do budżetowania, bądź weryfikacji obecnego sposobu budżetowania wyników i kosztów.

Mając na względzie nasze doświadczenie służymy pomocą w trakcie sporządzania wytycznych dla budżetowania uwzględniających cele postawione przez kierownictwo firmy. Dodatkowo na każdym etapie współpracujemy z firmami wdrożeniowymi w celu integracji budżetowania z posiadanymi zasobami informatycznymi, a także szkolimy pracowników oraz wdrażamy politykę budżetowania i raportowania.

Naturalną konsekwencją posiadania informacji przez kadrę zarządzającą jest chęć wyznaczania celów. Przyświeca nam przy tym dewiza You Get what You Measure, czyli osiągasz to co jesteś w stanie mierzyć. Tym samym wspomagamy organizację w identyfikacji KPI właściwych z punktu widzenia celów i zadań, metod ich kalkulacji, interpretacji wyników, a także doradzamy przy wiązaniu celów idywidualnych i zespołowych z systemami motywacyjnymi we współpracy z ekspertami z dziedziny HR.

Warto pamiętać, że kontrola budżetowania znacznie ułatwia pozyskanie inwestora.

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu budżetowania i controllingu:

  • Grupa TOP FARMS – ujednolicenia planu kont, rachunku kosztów, kalkulacji międzyokresowych, a także rachunku wyników dla dwóch spółek przetwórstwa owoco-warzywnego.
  • Pamapol S.A. – wdrożono budżetowanie poczynając od szkoleń pracowników, przygotowaniem kompleksowego budżetu wraz z powołanym przez Spółkę zespołem, aż do wdrożenia odpowiednich procedur w systemie informatycznym służących ewidencji i rozliczania budżetu,

Potrzebujesz wdrożyć budżetowanie i controlling?


Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci