Wyceny opcji menedżerskich

Oferta Volante obejmuje wycenę i wdrożenie programów opcji menedżerskich, stanowiących nieodzowny element wynagrodzenia kadry kierowniczej nowoczesnych przedsiębiorstw. Doświadczenie naszych specjalistów pozwala na strukturyzację programów opcji menedżerskich w celu optymalnego zaspokojenie potrzeb firmy.

Proponowane przez Volante rozwiązania zapewniają efektywne mechanizmy pozwalające:

  • w maksymalny sposób związać cele kadry zarządzającej z celami właścicieli,
  • zminimalizować obciążenia podatkowe,
  • zapewnić bezpieczne konstrukcje prawne.

Wycena opcji menedżerskich, wraz z programem ich wdrożenia w przedsiębiorstwie, pozwala wprowadzić skuteczne i efektywne narzędzie wynagradzania kluczowych pracowników. Zespół Volante zapewnia optymalne konstrukcje prawne oraz podatkowe proponowanych programów opcji menedżerskich.

Wybór konkretnych rozwiązań i metod bazuje na naszej wiedzy i doświadczeniu, które pozwalają dostosować metody do specyfiki każdej z sytuacji. Ponadto w procesie przeprowadzania wyceny opcji menedżerskich zawsze stosujemy indywidualne podejście, uwzględniające zarówno specyfikę działalności samego przedsiębiorstwa, jak też cele, którym ma służyć wycena. Przy wszelkich procesach identyfikujemy źródła generujące wartość, co pozwala na wykorzystanie uzyskanych rezultatów w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, czy poszczególnymi jego aktywami (np. kadrą kierowniczą). Ponadto podkreślamy ryzyka związane z wdrażanym programem opcji menedżerskich w kontekście całości działalności Klienta.

Potrzebujesz wyceny opcji menedżerskich?


Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci