Zespół

Volante to zespół doświadczonych osób, które posiadają szeroką wiedzę w dziedzinach zarządzania i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego. Nasi partnerzy pracowali zarówno dla dużych międzynarodowych grup finansowych i konsultingowych, jak również dla funduszy inwestycyjnych i venture capital, gdzie odpowiadali zarówno za inwestycje jak i pozyskiwanie finansowania. Ponadto zajmowali się również rozwijaniem wielu spółek i przedsięwzięć, w których byli udziałowcami, członkami zarządu lub rad nadzorczych.

Co istotne zespół Volante łączy doświadczenie praktyczne wraz z naukowym, o czym świadczą liczne tytuły naukowe oraz zawodowe.

Bartłomiej Knichnicki – Założyciel

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, finansach i inwestycjach. Jest członkiem Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. Pracował w firmach konsultingowych (m.in. PricewaterhouseCoopers) oraz inwestycyjnych (m.in. Ventura Securities Ltd.). Pełnił funkcję dyrektora inwestycyjnego – wiceprezesa zarządu funduszu inwestycyjnego Trinity AdVenture sp. z o.o. W ramach tej spółki zasiadał w zarządach i radach nadzorczych kilkunastu spółek portfelowych. Pracował w spółkach posiadających status Autoryzowanego Doradcy NewConnect, w tym przez ponad rok pełnił funkcję wiceprezesa zarządu w Trinity Capital Investments SA (obecnie notowana na NewConnect Grupa Trinity SA).

Od września 2011 odpowiadał jako prezes zarządu oraz większościowy akcjonariusz za uruchomienie i zarządzanie spółką Mennica Skarbowa S.A. (notowaną na NewConnect od 2012 roku). Spółka ta stała się jednym z liderów sprzedaży złota inwestycyjnego w Polsce, osiągając w 2015 roku przychody przekraczające 100 milionów złotych. W grudniu 2015 r. dokonał sprzedaży swojego pakietu akcji.

W latach 2016-2018 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Mennicy Skarbowej SA, a w latach 2016-2017 członek Rady Nadzorczej Pelion SA, największej firmy w sektorze ochrony zdrowia w Polsce (o przychodach przekraczających 10 mld zł).

Od 2007 r. do 2019 r. pełnił funkcję partnera w Volante odpowiedzialnego za projekty wycen przedsiębiorstw, transakcji M&A oraz pozyskania kapitału. Od grudnia 2019 r. pełni aktywną funkcję członka zarządu funduszu VC Satus Starter, w związku z powyższym prowadzeniem usług doradczych w ramach Volante do czasu zakończenia działalności Satus Starter zajmuje się jego wieloletni partner biznesowy - Bartosz Góralski.

Bartłomiej jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz studia doktoranckie w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


dr Bartosz Góralski – Partner

Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, budowaniu wartości przedsiębiorstw i wszechstronnej analizie zasobów przedsiębiorstw, modelowaniu finansowym, a także wycenie zasobów niematerialnych i prawnych przedsiębiorstw. Doradza w zakresie rachunkowości zarządczej, controllingu i rachunku kosztów.

Zrealizował niemal sto projektów, w tym wycen przedsiębiorstw, wycen zróżnicowanych zasobów niematerialnych, modeli biznesowych i analiz marketingowych na różnym etapie cyklu życia produktów i usług, a także w zakresie wdrożenia controllingu i budżetowania. Przygotował i przeprowadził kilkanaście projektów w zakresie pozyskania finansowania zarówno na potrzeby badawczo-rozwojowe, komercjalizację rynkową projektów innowacyjnych, a także rozwoju potencjału produkcyjnego.

Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu systemów informacji zarządczej, analizy zasobów przedsiębiorstwa oraz wyceny przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest autorem wielu publikacji z zakresu pomiaru i wyceny zasobów niematerialnych w przedsiębiorstwach a także budżetowania.

W 2007 roku obronił doktorat z zakresu „Wyceny wartości niematerialnych i prawnych w spółkach internetowych” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W 2014 r. ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu oceny potencjału komercyjnego i komercjalizacji technologii przeprowadzone przez Instytut ESADE w Barcelonie.


Wojciech Męciński – Partner

Praktyk w dziedzinie HRM z szerokim, kilkunastoletnim doświadczeniem we wdrażaniu i rozwoju narzędzi i systemów HR w dużych organizacjach operujących w międzynarodowym środowisku. Z wykształcenia prawnik i absolwent studiów MBA (Franklin University, USA).

Coach certyfikowany przy ICC specjalizujący się w Executive i Business Coaching (przeszło 1200 godzin praktyki). Od początku swojej kariery zawodowej blisko związany z działaniami z dziedziny ZZL (jako HR Development Manager, HR Manager). Obecnie od przeszło 11 lat wykładowca i opiekun merytoryczny dzielący się wiedzą i doświadczeniem ze studentami Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w tym jako Kierownik Merytoryczny modułu HRM na studiach MBA (w partnerstwie z Franklin University, USA).

Jest również certyfikowanym Asesorem AC/DC oraz specjalistą z dziedziny badań kompetencyjnych. Brał udział zarówno, jako Konsultant Wiodący, jak i Asesor w szeregu złożonych projektach badawczych związanych z analizą potencjału kompetencyjnego.

Prywatnie szczęśliwy mąż Beaty i tato Olka, Wiktorii i Julki. Zagorzały fan dzieł Pratchetta, Sapkowskiego oraz wybryków grupy Monthy Python. Pracę umysłową lubi równoważyć aktywnościami manualnymi w różnym zakresie – od modelarstwa redukcyjnego, po zaawansowaną ciesielkę.

Potrzebujesz więcej informacji?


Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci