Strategie rozwoju i budowy wartości

Podstawowym zadaniem racjonalnie działającego menedżera jest budowanie wartości firmy. Wartość przedsiębiorstwa wzrasta dzięki realizowaniu skutecznych strategii rozwoju. Zarządzanie wartością firmy dotyczy różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, a przede wszystkim optymalizacji źródeł finansowania, poprawy wykorzystania zasobów oraz strategicznych decyzji dotyczących kierunku rozwoju spółki.

W celu skutecznego wdrożenia mechanizmu zarządzania wartością firmy niezbędne jest wprowadzenie procesów jej mierzenia oraz kontrolowania. Pomoc przedsiębiorcom w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczy nie tylko wskazania możliwych kierunków rozwoju, ale także określenie zdolności do generowania zysków każdego z nich oraz związanego z nimi ryzyka.

Wiele strategii rozwoju kończy się porażką z powodu nieodpowiedniego oszacowania ryzyka. Kontrola ryzyka nie jest zadaniem łatwym i wymaga dużego doświadczenia. Volante pomaga swoim Klientom w tworzeniu strategi rozwoju i budowy wartości przedsiębiorstw, określeniu prawdopodobieństwa ich powodzenia, konsekwencji związanych z niepowodzeniem oraz przygotowaniu alternatywnych planów, tak aby podejmowane decyzje długookresowe w optymalny sposób budowały wartość firmy czy zwiększały wartość spółki.

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu planów strategicznych:

  • Mennica Skarbowa S.A. – opracowanie strategii rozwoju i budowy wartości,
  • Browar Namysłów sp. z o.o. – sporządzanie analiz strategicznych,
  • 4med centra medyczne Sp. z o.o. – stworzenie modelu finansowego w celu realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Potrzebujesz opracowania strategii rozwoju?


Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci