Budowa systemów informacyjnych

Powodem nawiązania współpracy z naszą firmą są najczęściej wątpliwości kadry zarządzającej bądź właścicieli przedsiębiorstw dotyczące jakości informacji uzyskiwanych z posiadanych systemów informatycznych klasy MRP, ERP czy BI.

W tym zakresie służymy wsparciem w postaci przeprowadzenia audytu jakości prowadzonej kalkulacji kosztów, w tym sposobów ich rozliczania przy różnych poziomach zmienności kosztów, a także zgodności w przyjętym przez firmę modelem biznesowym: linii biznesowych, miejsc powstawania kosztów, budowy zarządczych rachunków zysków i strat. W efekcie przeprowadzonego audytu powstaje konieczność stworzenia wytycznych dla nowego, bądź zmian dotyczących aktualnego systemu informacyjnego.

Współpraca opiera się na zbudowaniu zespołu po stronie klienta uwzględniającego project managera, w skład którego jako nadzór merytoryczny włączany jest jeden z naszych ekspertów. W projekcie uczestniczymy przez cały okres jego trwania, gwarantując tym samym, że wymagania założone na początku zostaną osiągnięte i nie ulegną deformacjom.

Warto pamiętać, że kontrola systemu informacyjnego znacznie ułatwia pozyskanie inwestora.

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu audytu systemów informacyjnych:

  • Pamapol S.A. – opracowanie kompleksowego modelu ewidencji danych finansowych na potrzeby ponownego wdrożenia systemu Comarch ERP,
  • Max Computers sp. z o.o. – identyfikacja potrzeb informacyjnych kadry zarządzającej wraz z nadzorem w zakresie wdrożenia właściwych narzędzi służących ewidencji i analizie danych w systemie Microsoft Dynamics,

Potrzebujesz dowiedzieć się, czy Twój system informacyjny daje Ci wiarygodne informacje o firmie?


Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci