Sukcesja w firmie – planowanie spadkowe

Usługa planowania spadkowego jest usługą prawno–finansową i doradczą, mającą na celu zabezpieczyć interesy spadkobierców przedsiębiorcy w przypadku śmierci właściciela firmy (usługa doraźna) lub wesprzeć i zaplanować procedurę przejęcie firmy przez następców prawnych jej właściciela (usługa planowania spadkowego).

Sukcesja w firmie obejmuje działania polegające na audycie prawno-finansowym, w wyniku którego podejmowane są kroki prawne takie jak przykładowo: zmiany w umowach spółki, przekształcenia w inne formy działalności gospodarczej wraz z procedurą rejestracyjną, sporządzanie dodatkowych umów w gronie wspólników, wsparcie i doradztwo przy sporządzaniu testamentów, wydziedziczaniu określonych spadkobierców, zabezpieczaniu innych kwestii spadkowych (np. zapisy windykacyjne, poświadczanie dziedziczenia). Możliwe jest wsparcie w kwestiach majątkowych dotyczących małżeństwa (umowy majątkowe małżeńskie, podział majątku małżeńskiego), a także reprezentacja procesowa w sądzie powszechnym. Kroki prawne są dokonywane przy pełnym wsparciu radcy prawnego i notariusza.

Od strony finansowej audyt może być podstawą do dokonania wyceny przedsiębiorstwa, poszukiwania finansowania zewnętrznego, sprzedaży majątku, zarządzania przedsiębiorstwem w okresie bezpośrednio następującym po śmierci właściciela.

Każdemu klientowi proponujemy optymalny scenariusz działań, który podlega akceptacji i stanowi podstawę naszych działań.

Potrzebujesz wsparcia przy planowaniu spadkowym?


Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci