Zarządzanie kryzysowe

Świadczymy specjalistyczne usługi doradcze w zakresie zarządzania kryzysowego obejmującego zarówno utrzymanie płynności finansowej (w tym restrukturyzacje zobowiązań), jak również w obszarze opracowania i wdrożenia strategii przejścia przez kryzys.

Kryzys spowodowany przez koronavirusa COVID-19 nie miał precedensu we współczesnej historii świata a jego negatywny wpływ na większość przedsiębiorstw wymaga podjęcia szczególnych kroków. W odpowiedzi na kryzys korporacje dostosowują posiadane już wcześniej plany zarządzania ryzykiem, których małe i średnie podmioty nigdy nie posiadały i w efekcie muszą zaczynać od zera.

Jako specjaliści od lat zajmujący się rynkami i rozumiejący wiele branż rozumiemy powagę tego kryzysu i jego długoterminowe implikacje. Posiadamy również wiedzę w zakresie działań, które zarządzający i właściciele powinni bezzwłocznie podjąć w celu ochrony zarówno możliwości kontynuacji działalności, jak i posiadanego majątku.

W celu opracowywania indywidualnych strategii dla naszych klientów przeprowadziliśmy szerokie badania obecnej sytuacji rynkowej, a także sporządziliśmy prognozę dalszego rozwoju obecnego kryzysu. W ten sposób jesteśmy w stanie opracować dla Państwa plan działania kryzysowego oparty na odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jaki będzie wpływ kryzysu spowodowanego przez koronawirusa na Państwa branżę?
  • W jaki sposób pandemia wpłynie na utrzymanie obsługiwanych przez Państwa rynków zbytu oraz płynność finansową?
  • Jakie działania należy podjąć natychmiastowo w celu ograniczenia wpływu kryzysu na Państwa biznes?
  • Jak powinien wyglądać plan działań na najbliższe miesiące i lata, który wdrożony zwiększy szansę na uratowanie przedsiębiorstwa i osiągnięcie przez nie przewagi konkurencyjnej w przyszłości?

Odpowiedzi na wskazane pytania są kluczowe dla szybkiej transformacji prowadzonego przez Państwa biznesu i przygotowania go do całkowicie nowej sytuacji rynkowej!

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu zarządzania strategicznego i restrukturyzacji:

  • Mennica Skarbowa S.A. – opracowanie strategii rozwoju, optymalizacja kosztów oraz pozyskanie finansowania w celu rozwoju przedsiębiorstwa,
  • Świat Spinek – optymalizacja kosztów, formy oraz struktury działalności,
  • Lange Łukaszuk – reenginering działalności przedsiębiorstwa z branży handlowej.
  • Medipe – reenginering działalności przedsiębiorstwa z branży opiekuńczej.
  • Nazwa poufna – optymalizacja przychodowo-kosztowa dla klienta z branży e-commerce.
  • Nazwa poufna – pełna restrukturyzacja działalności przedsiębiorstwa z branży budowlanej.

Potrzebujesz wsparcia przy restrukturyzacji?


Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci