Wycena firmy

Wycena wartości firmy to zlecona czynność, której celem jest ustalenie wartości konkretnego podmiotu gospodarczego. Zazwyczaj dokonują jej osoby, które działają na podstawie określonych standardów. Przedmiotem wyceny firmy jest zazwyczaj przedsiębiorstwo rozumiane jako całość, bądź tylko jego część, jeśli jest ona organizacyjnie, a także finansowo wyodrębniona w przynajmniej dostatecznym stopniu. Wyodrębnienie powinno zapewnić niezależność konkretnej części, a także pozwolić na samodzielną realizację działalności operacyjnej.

Jak powinna przebiegać wycena wartości firmy?

Wiarygodna i prawidłowa wycena firmy bierze pod uwagę rodzaj firmy, a także jej indywidualną sytuację i cel. Jest to powód, dla którego dokonujemy analizy finansowej firmy, w której to wyniku określamy czynniki wpływające na wartość konkretnej firmy. Nieprawidłowo poprowadzona wycena i uzyskana w jej efekcie wartość firmy, może być podważona przez podmiot weryfikujący, taki jak na przykład urząd skarbowy. Właśnie dlatego tak istotne jest zawierzenie wyceny sprawdzonemu partnerowi biznesowemu.

Wycena firmy – metody

Wycena wartości firmy może zostać przeprowadzona trzema różnymi metodami. Pierwszą z nich jest metoda majątkowa, opierająca się na wyznaczeniu wartości rynkowej poszczególnych aktywów będących w posiadaniu firmy, a także pomniejszeniu ich o wszystkie zobowiązania finansowe. Metoda porównawcza z kolei polega na oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa, w oparciu o mnożniki rynkowe. Ostatnia z metod – dochodowa – polega na oszacowaniu obecnej wartości na podstawie prognozowanych przepływów pieniężnych.

Wycena wartości firmy przez Volante

Z usług Volante korzystają nie tylko małe lub średnie, ale i te największe firmy. Współpracujemy również z kancelariami prawnymi jako podwykonawca. Możemy zaoferować konkurencyjną cenę, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Nasze usługi obejmują uwzględnienie specyfiki działalności przedsiębiorstw, celu wyceny, otoczenia biznesowego oraz rynku. Wszelkie wyceny, których się podejmujemy, wykonywane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Wyceny według The International Valuation Standards Council (IVCS), co sprawia, że są bardzo wiarygodne. Firma Volante oferuje bardzo wysoką jakość wykonywanych usług – potrafimy realizować trudne i złożone projekty, wymagające specjalistycznej wiedzy. Dokonaliśmy wyceny różnych firm, w tym wielu czołowych w Polsce. Dołącz do grona zadowolonych klientów i zaufaj profesjonalistom!

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu wyceny firm:

  • Mennica Polska S.A. – wycena zorganizowanej części firmy w procesie zmiany struktury grupy kapitałowej,
  • KGHM Polska Miedź S.A. – wycena majątku oraz wycena zorganizowanej części firmy dla w procesie wydzielenia ZCP oraz przeniesienia w ramach grupy kapitałowej,
  • DOZ.pl – wycena zorganizowanej części firmy w postaci największego polskiego portalu o zdrowiu w procesie przekształceń wewnątrz Grupy PELION S.A.,
  • B&K Folkar sp. z o.o. sp. k. – wycena firmy w celu oszacowania czynszu z tytułu dzierżawy przedsiębiorstwa,
  • "MEDOS" Marian Buławka, Ewa Buławka sp. j. – wycena firmy na cele transakcji pomiędzy wspólnikami,
  • Sklep mięsny – wycena firmy jako jednoosobowej działalności gospodarczej w postaci sklepu mięsnego na cele prowadzonego postępowania rozwodowego.

Potrzebujesz wyceny przedsiębiorstwa lub spółki?


Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci