Wycena firmy

Wycena wartości firmy to zlecona czynność, której celem jest ustalenie wartości konkretnego podmiotu gospodarczego. Zazwyczaj dokonują jej osoby, które działają na podstawie określonych standardów. Przedmiotem wyceny firmy jest zazwyczaj przedsiębiorstwo rozumiane jako całość, bądź tylko jego część, jeśli jest ona organizacyjnie, a także finansowo wyodrębniona w przynajmniej dostatecznym stopniu. Wyodrębnienie powinno zapewnić niezależność konkretnej części, a także pozwolić na samodzielną realizację działalności operacyjnej.

Dlaczego warto dokonać wyceny wartości przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstwa powinna być zrealizowana w co najmniej kilku przypadkach:

 • jeżeli ma kontynuować działalność, ale zmienia się jej właściciel - czyli w momencie sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa. Na podstawie wyceny metodą porównawczą, dochodową lub majątkową można oszacować oczekiwaną wartość przyszłej transakcji, a także stanowi dobry fundament do prowadzenia negocjacji,
 • zgodnie z przepisami prawa w przypadku przejęcia, fuzji, prywatyzacji, podziału spółek - wówczas proces wyceny przedsiębiorstwa jest koniecznością,
 • likwidacji lub postępowania upadłościowego,
 • konieczności zaciągnięcia kredytu - w tym przypadku przeprowadzanie wyceny przedsiębiorstw jest niezbędne do potwierdzenia zdolności kredytowej oraz przyszłego zabezpieczenia wierzytelności,
 • postępowania odszkodowawczego,
 • chęci ubezpieczenia firmy,
 • zastosowania wyceny wartości do celów wewnętrznych, na przykład na potrzeby podatkowe lub do sprawozdań finansowych.

Jak powinna przebiegać wycena wartości firmy?

Wiarygodna i prawidłowa wycena firmy bierze pod uwagę rodzaj działalności, a także jej indywidualną sytuację i cel. Jest to powód, dla którego dokonujemy analizy finansowej firmy, w której to wyniku określamy czynniki wpływające na wartość konkretnej firmy. Nieprawidłowo poprowadzona wycena i uzyskana w jej efekcie wartość firmy, może być podważona przez podmiot weryfikujący, taki jak na przykład urząd skarbowy. Dobrze przygotowana wycena wartości różnymi metodami charakteryzuje się obiektywnością i realnymi danymi. Jest bardzo pomocna w trakcie prowadzenia negocjacji, a także w rozwiązywaniu sporów w sądzie. Właśnie dlatego tak istotne jest zawierzenie wyceny sprawdzonemu partnerowi biznesowemu.

Wycena firmy – metody

Wycena wartości firmy może zostać przeprowadzona trzema różnymi metodami.

 • metoda majątkowa - opiera się na wyznaczeniu wartości rynkowej poszczególnych aktywów będących w posiadaniu firmy, a także pomniejszeniu ich o wszystkie zobowiązania finansowe. Jest obiektywna, a także stosunkowo prosta. W procesie wyceny metodą majątkową nie uwzględnia się składników niematerialnych, jak na przykład patentów czy know-how, dlatego realna wartość podmiotu wyceny może być nieco zaniżona.
 • Metoda porównawcza z kolei polega na oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa, w oparciu o mnożniki rynkowe. Najlepiej sprawdzi się w przypadku spółek giełdowych oraz przedsiębiorstw jawnych. Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą również daje odpowiednie wyniki. Najczęściej jest wykorzystywana do procesu wyceny firmy o dużej wielkości, gdyż w takich przypadkach łatwiej znaleźć odpowiednik, który pomoże w oszacowaniu wartości.
 • Metoda dochodowa – polega na oszacowaniu obecnej wartości na podstawie prognozowanych przepływów pieniężnych. Wartość przedmiotu wyceny jest ustalana na podstawie prognozy wyników finansowych. Jest uznawana za jedne z najlepszych rozwiązań oraz jednocześnie za jedną z bardziej złożonych metod wyceny wartości.

Wycena firmy metodą dochodową jest dosyć pracochłonna i wymaga dużych nakładów pracy eksperta, co może generować wyższe koszty niż w przypadku pozostałych metod. Warto pamiętać, że dokonywania wyceny firmy powinien podjąć się jedynie doświadczony specjalista. Na podstawie wiedzy i doświadczenia, a także celu i specyfikacji danego przedsiębiorstwa może on dokładnie oszacować wartość spółki, firmy rodzinnej czy innego rodzaju działalności.

Wycena wartości przedsiębiorstwa przez Volante

Przeprowadzenie wyceny przedsiębiorstw, udziałów lub akcji to w niektórych przypadkach złożony proces, który pozwala na określenie jej rzeczywistej wartości finansowej. Jest ważna zarówno dla samych właścicieli, jak i dla potencjalnych inwestorów czy kupujących. Rzetelna wycena spółki akcyjnej, wycena spółki cywilnej, wycena udziałów spółki, czy całej firmy pozwala na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem oraz umożliwia podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Warto więc postawić na współpracę z doświadczonymi specjalistami, którzy dobiorą odpowiednie metody wyceny przedsiębiorstw. Dzięki temu sprzedaż firmy czy uzyskanie kapitału będzie przebiegało sprawniej. Nasza firma sprawdziła się w nawet najbardziej wymagających projektach. Dzięki temu wiarygodność wyceny firmy jest duża, a negocjacje mogą przebiegać konkretnie. W przypadku wyceny firmy w sporze sądowym, obronimy jej wiarygodność i przedstawimy wszelkie niezbędne dokumenty. Warto nam zaufać!

Sprawdź, jak wygląda wycena przedsiębiorstwa na przykładach

Z usług Volante korzystają nie tylko małe lub średnie, ale i te największe firmy. Współpracujemy również z kancelariami prawnymi jako podwykonawca. Możemy zaoferować konkurencyjną cenę, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Nasze usługi obejmują uwzględnienie specyfiki działalności przedsiębiorstw, celu wyceny, otoczenia biznesowego oraz rynku. Wszelkie wyceny, których się podejmujemy, wykonywane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Wyceny według The International Valuation Standards Council (IVCS), co sprawia, że są bardzo wiarygodne. Firma Volante oferuje bardzo wysoką jakość wykonywanych usług – potrafimy realizować trudne i złożone projekty, wymagające specjalistycznej wiedzy. Dokonaliśmy wyceny różnych firm, w tym wielu czołowych w Polsce. Dołącz do grona zadowolonych klientów i zaufaj profesjonalistom!

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu wyceny firm:

 • Mennica Polska S.A. – wycena zorganizowanej części firmy w procesie zmiany struktury grupy kapitałowej,
 • KGHM Polska Miedź S.A. – wycena majątku oraz wycena zorganizowanej części firmy dla w procesie wydzielenia ZCP oraz przeniesienia w ramach grupy kapitałowej,
 • DOZ.pl – wycena zorganizowanej części firmy w postaci największego polskiego portalu o zdrowiu w procesie przekształceń wewnątrz Grupy PELION S.A.,
 • B&K Folkar sp. z o.o. sp. k. – wycena firmy w celu oszacowania czynszu z tytułu dzierżawy przedsiębiorstwa,
 • "MEDOS" Marian Buławka, Ewa Buławka sp. j. – wycena firmy na cele transakcji pomiędzy wspólnikami,
 • Sklep mięsny – wycena firmy jako jednoosobowej działalności gospodarczej w postaci sklepu mięsnego na cele prowadzonego postępowania rozwodowego.

Potrzebujesz wyceny przedsiębiorstwa lub spółki?


Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci