Wycena spółki

Nasza firma specjalizuje się w wycenach przedsiębiorstw. Mamy bogate doświadczenie w wycenach spółek różnej wielkości (zarówno dużych spółek giełdowych, jak i małych przedsiębiorstw rozliczających się za pomocą księgi przychodów i rozchodów) z różnych branż (m.in. internetowej, energetycznej, budowlanej, IT, chemicznej, spożywczej, ochrony środowiska i wielu innych) oraz różnymi metodami. Co ważne, wycena spółki pozwala również na określenie wyceny udziałów czy też wyceny akcji przedsiębiorstwa.

Wycena spółki jest przeprowadzana przy wykorzystaniu następujących metod:

  • dochodowych wycena spółki w tym przypadku oznacza analizę potencjału rozwojowego firmy i możliwości generowania dochodów w przyszłości (m.in. metodą DCF - discounted cash-flow jak i innymi metodami bazującymi na ocenie wolnych przepływów pieniężnych),
  • porównawczych – przy wycenie spółki szacujemy wartość spółki na podstawie wartości spółek porównywalnych (metodami mnożników giełdowych oraz transakcji porównywalnych),
  • majątkowych – przy wycenie spółki badamy wartość majątku spółki oraz jej zobowiązań (m.in. metodą skorygowanych aktywów netto lub metodą likwidacyjną).

Wycena spółki – jak wygląda proces wyceny

Wybór konkretnych metod wyceny spółki, jak też sam proces określania jaka jest wartość spółki, jest zindywidualizowany dla każdego projektu, którego celem jest wycena przedsiębiorstwa. Istotna przy tym jest zarówno branża i specyfika działalności danej spółki, jak również cel wyceny. Bardzo istotne w procesie wyceny jest dla nas zidentyfikowanie oraz zrozumienie najważniejszych czynników, które wpływają na wartość przedsiębiorstwa. Jest to możliwe dzięki dogłębnej analizie danych finansowych spółki, jak również dzięki informacjom pozyskanym w trakcie spotkań z Zarządem. Ponadto pod uwagę bierzemy elementy nie związane wprost z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, lecz z planowaną transakcją, m.in.: potencjalne efekty synergii z nabywcą udziałów/akcji, płynność czy też zbywalność udziałów (akcji) i procent udziału w kapitale, który jest zbywany.

Wycena spółki – struktura raportu

Wyniki wyceny spółki przedstawiamy w formie raportu prezentującego również zastosowaną metodologię prac oraz przyjęte założenia. Wycena spółki w raporcie jest opisana w sposób logiczny, przejrzysty, oraz zrozumiały i jest zgodna z Międzynarodowymi Standardami Wyceny według The International Valuation Standards Council (IVSC) oraz Krajowym Standardem Wyceny Specjalistycznym (KSWS) - Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw, rekomendowanym standardem wyceny przez Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. Co również istotne, nasza wycena spółki jest respektowana przez organy podatkowe oraz sądowe, a my gwarantujemy potencjalną obronę wyceny przed wszelkimi podmiotami ją weryfikującymi.

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu wyceny spółek:

  • Archicom S.A. – wycena 48 spółek należących do grupy kapitałowej Archicom, w procesie restrukturyzacji grupy, w związku z planowanym debiutem giełdowym,
  • PELION S.A. – kilkanaście projektów w zakresie wycen spółek największego polskiego holdingu farmaceutycznego (ponad 10 mld zł przychoów) na potrzeby sprzedaży oraz transakcji wewnątrz grupy kapitałowej,
  • Elektrobudowa S.A. – coroczne wyceny (testy na utratę wartości) trzech spółek należących do spółki Elektrobudowa S.A. na potrzeby sprawozdawczości finansowej według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR),
  • PGNiG GAZOPROJEKT S.A. – wycena spółki na potrzeby podwyższenia jej kapitału,
  • Polimex Mostostal S.A. – wycena spółki zależnej Polimex Mostostal z branży budownictwa infrastrukturalnego na cele sprzedaży udziałów,
  • Skąpiec.pl Sp. z o.o. – wycena spółki na cele planowanej transakcji sprzedaży.

Potrzebujesz wyceny przedsiębiorstwa lub spółki?


Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci