Wycena instrumentów finansowych

Wycena instrumentów finansowych, w tym wycena instrumentów pochodnych to kolejny obszar działalności Volante. Nasz zespół łączy przygotowanie teoretyczne z praktycznym doświadczeniem w tym obszarze. Nasi specjaliści wykorzystują znajomość zaawansowanych modeli matematycznych i statystycznych, co pozwala nam uzyskać wartości rzetelne i mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

W zakresie wyceny instrumentów finansowych oferujemy usługi takie jak:

 • wycena opcji,
 • wycena kontraktów terminowych,
 • wycena transakcji swap,
 • wycena innych instrumentów pochodnych,
 • wycena obligacji korporacyjnych,
 • wycena skryptów dłużnych,
 • wycena innych instrumentów dłużnych,
 • wycena instrumentów hybrydowych.

Zapewniamy wysoką jakość wycen. Ich podstawą jest dobre przygotowanie merytoryczne i znajomość tematu. Stosowanie metod naukowych w praktyce jest możliwe dzięki naszemu doświadczeniu, pozwalającemu identyfikować i rozwiązywać wszelkie problemy związane z adaptacją metod teoretycznych w praktyce. Dobra znajomość realiów rynkowych oraz otoczenia prawno-gospodarczego sprawia, że rezultaty wycen mają silne umocowanie w rzeczywistości skutecznie odzwierciedlają stan faktyczny.

Oferowane przez Volante wyceny instrumentów finansowych mogą być stosowane w wielu sytuacjach, takich jak: transakcje i rozliczenia pomiędzy podmiotami, spory prawne, zarządzanie przedsiębiorstwem, itp..

Wybór konkretnych rozwiązań i metod wyceny dostosowujemy na podstawie naszej wiedzy i doświadczenia do specyfiki każdej sytuacji. Ponadto w procesie przeprowadzania wyceny instrumentów finansowych zawsze stosujemy indywidualne podejście, uwzględniające zarówno specyfikę działalności samego przedsiębiorstwa, jak też cele, którym ma służyć wycena. Przy ustalaniu wartości zawsze identyfikujemy źródła ją generujące, co pozwala na wykorzystanie uzyskanych rezultatów w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, czy poszczególnymi jego aktywami. Ponadto podkreślamy ryzyka związane z wycenianym instrumentem w kontekście całości działalności klienta.

Wyniki wyceny przedstawiamy w formie raportu prezentującego również zastosowaną metodologię prac oraz przyjęte założenia. Nasze raporty z wycen są pisane w sposób logiczny, przejrzysty, a przede wszystkim zrozumiały.

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu wyceny instrumentów finansowych:

 • BBI Development NFI S.A. – wycena opcji wraz z przekazaniem modelu wyceny,
 • EUROCAST sp. z o.o. – wycena kontraktów terminowych walutowych oraz ich aktualizacja na cele sprawozdawczości finansowej,
 • SKOK – wyceny skryptów dłużnych sporządzane dla 15 kas na cele sprawozdawczości finansowej.

Potrzebujesz wyceny instrumentów finansowych?


Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci