Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa to proces polegający na określaniu bieżącej bądź historycznej wartości firmy. Właściciel musi znać wartość spółki, jej części lub działalności gospodarczej przy sporach sądowych, jeśli ma dojść do jego sprzedaży, wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przekształcenia, zmiany formy prawnej, połączenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw czy też przy planowaniu sukcesji. Wycena firmy czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie wiarygodna dla organów administracyjnych bądź innych odbiorców wyceny wyłącznie wtedy, kiedy zostanie przygotowana przez specjalistów z dużym doświadczeniem.

Jak wycenić przedsiębiorstwo?

Wszelkie usługi, w tym wycena spółki, które oferujemy, wykonywane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Wyceny według The International Valuation Standards Council (IVSC), co dodatkowo je uwiarygadnia. Proces wyceny wartości przedsiębiorstwa powinien przebiegać w określony sposób – najpierw dochodzi do identyfikacji celu, a także przyjęcia kluczowych założeń. Kolejnym krokiem jest wybranie najlepszej metody (lub metod wyceny przedsiębiorstw) odpowiadających zarówno celom wyceny, jak i sytuacji finansowej i majątkowej firmy.

Metody wyceny przedsiębiorstw

Wybór metody, jakiej należy użyć do wyceny przedsiębiorstw, zależy od kilku podstawowych czynników. Przede wszystkim powinno się wziąć pod uwagę etap rozwoju firmy – w zależności więc od tego, czy ma się do czynienia z firmą na etapie start up, podmiotem szybko rosnącym, dojrzałym czy w likwidacji stosowane będą różne metody wyceny. Ponadto istotne są wszelkie cechy charakterystyczne dla danego przedsiębiorstwa, specyfika jego działania, a także wielkość. Wycena firm będzie wyglądać inaczej w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, inaczej natomiast w przypadku podmiotu międzynarodowego zatrudniającego tysiące pracowników. Od specjalistów dokonujących wyceny wymaga się zatem dokładnego poznania charakteru działalności wycenianej firmy.

Metoda majątkowa wyceny przedsiębiorstwa

Zakłada, że firma jest składnikiem majątku. Opiera się na wyznaczeniu wartości rynkowej pojedynczych aktywów, które posiada firma oraz pomniejszeniu ich o wszelkie zobowiązania. Metoda majątkowa wyceny przedsiębiorstwa najlepiej sprawdza się celem wyceny spółek osobowych, podmiotów o znacznym majątku i małych dochodach,  czy w procesie wyceny „wartości firmy”.

Metoda likwidacyjna wyceny przedsiębiorstwa

Uznawana także za jedną z metod majątkowych. Stosowana wyłącznie w stosunku do przedsiębiorstw, które są zagrożone upadłością. Metoda likwidacyjna wyceny przedsiębiorstwa ma na celu ocenę tego, czy upadłość i wyprzedaż majątku jest odpowiednim rozwiązaniem dla danego podmiotu, czy też bardziej opłacalną opcją może okazać się jego sprzedaż jako całości.

Metoda porównawcza wyceny przedsiębiorstwa (metoda mnożnikowa wyceny przedsiębiorstwa)

W tym przypadku niezbędne są porównania do innych przedsiębiorstw o zbliżonej wielkości, które funkcjonują w tej samej branży, świadczą podobne usługi lub sprzedają podobne wyroby, , a także są w tym samym stadium rozwoju. Metoda porównawcza wyceny przedsiębiorstwa opiera się na oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa w oparciu o mnożniki rynkowe, ustalone na podstawie relacji wartości spółek porównywalnych (metoda mnożników giełdowych lub mnożników transakcyjnych). Zamiennie używa się nazwy metoda mnożnikowa wyceny przedsiębiorstwa.

Metoda dochodowa wyceny przedsiębiorstwa

Przez wielu specjalistów traktowana jako metoda wyceny przedsiębiorstwa najlepiej odzwierciedlająca wartości przedmiotu wyceny. Metoda dochodowa wyceny przedsiębiorstwa to oszacowanie wartości obecnej na podstawie prognozowanych przepływów pieniężnych.

Metoda księgowa wyceny przedsiębiorstwa

Podstawą do jej przeprowadzenia są aktywa i zobowiązania ujęte w księgach rachunkowych. Wartość zobowiązań jest odejmowana od wartości aktywów. Oznacza to, że metoda księgowa wyceny przedsiębiorstwa pomija wszelkie niematerialne czynniki, jak np. wartość marki. Nie sprawdza się w branżach o dużej dynamice, gdzie wartość rynkowa zależy od przesłanek, które mogą zmieniać się w krótkim czasie.

Metoda odtworzeniowa wyceny przedsiębiorstwa

W jej przypadku przeprowadza się ocenę tego, jakie środki byłyby konieczne, aby odtworzyć dany podmiot od podstaw. Pod uwagę bierze się obecną wartość aktywów. Zalicza się do nich pozyskanie m.in. infrastruktury, zasobów ludzkich, a także klientów. Metoda odtworzeniowa wyceny przedsiębiorstwa, podobnie jak księgowa, nie gwarantuje jednak uwzględnienia pozycji rynkowej firmy czy wartości niematerialnych.

Metody i przesłanki wyceny przedsiębiorstwa – co jest ważne oprócz nich?

Wybór metody i odpowiednich przesłanek wyceny przedsiębiorstwa nie są jedynymi kwestiami istotnymi podczas całego procesu. Rezultat szacunków nie będzie zgodny z rzeczywistością, jeżeli nie zostaną zachowane najwyższe, profesjonalne standardy wyceny. Można wyróżnić standardy wyceny przedsiębiorstwa, które opracowane zostały przez międzynarodowe, a także polskie podmioty. Do pierwszej grupy należą Międzynarodowe Standardy Wyceny (International Valuation Standards) i Standardy Wyceny ASA (Amerykańskiego Stowarzyszenia Wyceny, ang. American Society of Appraisers). W Polsce ważnym dokumentem jest Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny opracowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM). Nie jest to jednak standard narzucany prawnie przez ustawodawcę, lecz zbiór zaleceń, do których powinno stosować się dla zapewnienia rzetelności prac. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa bardzo ważne jest, aby wycena wartości przedsiębiorstwa przeprowadzona została przez renomowanych specjalistów, którzy stosują się do powyższych zaleceń. Dobrze przeprowadzony proces oceny wartości firmy na podstawie standardów nie tylko uwzględni odpowiednie metody i przesłanki wyceny przedsiębiorstw, ale będzie też obiektywny, rzetelny i wiarygodny. Jego wyniki powinny umożliwiać porównanie innego przedsiębiorstwa tą samą metodą. W przypadku konieczności dokonania wyceny na potrzeby sporów sądowych, powinna ona spełniać też wymagania prawne, pozwalające wykorzystać ją w trakcie procesu.

Kiedy wykonane zostanie szczegółowe oszacowanie wartości, Klient otrzymuje szczegółowy raport z wyceny. Jest on opracowany w sposób przejrzysty oraz logiczny. Dokonana ocena jest, jak wcześniej wspomniano, zgodna z IVSC oraz z Krajowym Standardem Wyceny Specjalistycznej (KSWS). Czyni to wycenę wiarygodną w oczach organów podatkowych, a także sądowych. Kalkulacje, które zostaną dokonane w prawidłowy sposób dodatkową taką wycenę uwiarygadniają. W przypadku potencjalnej potrzeby obrony, jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom wsparcie podczas aktualizacji tej wyceny.

Wycena wartości przedsiębiorstwa z Volante

Wycena wartości przedsiębiorstwa powinna być przygotowana przez profesjonalny podmiot, co sprawi, że będzie obiektywna i wiarygodna dla odbiorców tej wyceny. Z naszych usług korzystają zarówno duże spółki giełdowe, jak i największe firmy doradcze. Działamy również jako podwykonawca dla wielu kancelarii prawnych. Nie znaczy to jednak, że nie realizujemy projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oferujemy konkurencyjną cenę, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Nasze usługi charakteryzują się uwzględnieniem specyfiki działalności przedsiębiorstw, otoczenia biznesowego, a także rynku, celem optymalnego doboru metody wyceny, która uwzględniać będzie cel jej dokonywania.

Wycena wartości przedsiębiorstwa - przykładowe projekty

Wycena wartości przedsiębiorstwa została wykonana przez Volante dla wielu czołowych polskich firm. Zrealizowaliśmy setki projektów dla przedsiębiorstw z wielu branż. Wykonujemy powierzone nam zadania, oferując konkurencyjne ceny przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Wycena przedsiębiorstw jest dość skomplikowanym procesem, który wymaga wykonania wielu działań. Zaufało nam już wiele przedsiębiorstw, dlatego możesz być pewien, że wyceny przedsiębiorstw sporządzają wykwalifikowani specjaliści.

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu wyceny przedsiębiorstw:

  • Mennica Polska S.A. – firma odpowiedzialna za produkcję polskich monet obiegowych i kolekcjonerskich, a także pieczęci z godłem państwowym. Przygotowana przez nas została wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa w procesie zmiany struktury grupy kapitałowej,
  • KGHM Polska Miedź S.A. – jedna z największych polskich spółek skarbu państwa, a także jeden z większych na świecie producentów miedzi i srebra rafinowanego. Przygotowana została wycena majątku oraz wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa w procesie wydzielenia ZCP i przeniesienia w ramach grupy kapitałowej,
  • DOZ.pl – największa sieć aptek w naszym kraju, prowadząca również aptekę internetową. Wykonana została wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci największego polskiego portalu o zdrowiu w procesie przekształceń wewnątrz Grupy PELION S.A.,
  • B&K Folkar sp. z o.o. sp. k. – polska rodzinna firma z doświadczeniem kilkudziesięciu lat w branży artykułów opakowaniowych. Stworzona została wycena przedsiębiorstwa w celu oszacowania czynszu z tytułu dzierżawy przedsiębiorstwa,
  • "MEDOS" Marian Buławka, Ewa Buławka sp. j. – znana na całym świecie krajowa firma produkująca akcesoria stolarki otworowej, działająca od kilkudziesięciu lat. Przygotowana została wycena przedsiębiorstwa na cele transakcji pomiędzy wspólnikami,
  • Sklep mięsny – wycena przedsiębiorstwa jako jednoosobowej działalności gospodarczej w postaci sklepu mięsnego na cele prowadzonego postępowania rozwodowego.

Potrzebujesz wyceny przedsiębiorstwa lub spółki?


Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci