Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa to proces, który jest niezbędny przy prawidłowym określeniu wartości firmy. Wycena wartości przedsiębiorstwa jest konieczna, kiedy ma zostać ono poddane celom transakcyjnym, ewidencyjnym czy roszczeniowym. Właściciel musi znać wartość biznesu jeśli ma dojść do jego sprzedaży, przy sądowych sporach o firmy, wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przekształcenia, zmiany formy prawnej czy połączenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw. Wycena firmy czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie wiarygodna dla organów administracyjnych, jeżeli zostanie przygotowana przez specjalistów z doświadczeniem w branży.

Metody stosowane w zakresie wyceny przedsiębiorstw

Wszelkie usługi, w tym wycena spółki, które oferujemy, wykonywane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Wyceny według The International Valuation Standards Council (IVSC), co dodatkowo je uwiarygadnia. Przebieg wyceny wartości przedsiębiorstwa powinien przebiegać w określony sposób – najpierw dochodzi do identyfikacji celu, a także przyjęcia założeń. Kolejnym krokiem jest wybranie najlepszej metody (lub metod wyceny przedsiębiorstw). Można wyróżnić:

  • majątkowe metody wyceny - zakłada, że firma jest składnikiem majątku. Opiera się na wyznaczeniu wartości rynkowej pojedynczych aktywów, które posiada firma oraz pomniejszeniu ich o wszelkie zobowiązania. Najlepiej sprawdza się celem wyceny spółki, małego przedsiębiorstwa czy w procesie wyceny firmy i jej aktywów oraz pasywów obcych.
  • wycena firmy metodą porównawczą - w tym przypadku niezbędne są porównania do innych przedsiębiorstw o zbliżonej wielkości, które pracują w tej samej branży, mają podobną wielkość sprzedaży i rentowność, a także są w tym samym stadium rozwoju. Opiera się na oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa w oparciu o mnożniki rynkowe, ustalone na podstawie relacji wartości spółek porównywalnych (metoda mnożników giełdowych lub mnożników transakcyjnych).
  • wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową - przez wielu specjalistów określane jako najlepiej odzwierciedlające wartości przedmiotu wyceny. To oszacowanie wartości obecnej na podstawie prognozowanych przepływów pieniężnych.

Kiedy wykonane zostanie szczegółowe oszacowanie wartości, Klient otrzymuje specjalny raport z wyceny. Jest on opracowany w sposób przejrzysty oraz logiczny. Dokonana ocena jest, jak wcześniej wspomniano, zgodna z IVSC oraz z Krajowym Standardem Wyceny Specjalistycznej (KSWS). Czyni to wycenę wiarygodną w oczach organów podatkowych, a także sądowych. Kalkulacje, które zostaną dokonane w prawidłowy sposób, są absolutnie niepodważalne. W przypadku potencjalnej potrzeby obrony, jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom wsparcie podczas ponownej weryfikacji.

Wycena przedsiębiorstwa z Volante

Wycena wartości przedsiębiorstwa powinna być przygotowana przez profesjonalny podmiot, co sprawi, że będzie obiektywna i wiarygodna dla sądów. Z naszych usług korzystają zarówno duże spółki giełdowe, jak i największe firmy doradcze. Działamy również jako podwykonawca dla wielu kancelarii prawnych. Nie znaczy to jednak, że nie realizujemy projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oferujemy konkurencyjną cenę, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Nasze usługi charakteryzują się uwzględnieniem specyfiki działalności przedsiębiorstw, otoczenia biznesowego, a także rynku, celem optymalnego doboru metody wyceny, która uwzględniać będzie cel jej dokonywania.

Wycena wartości przedsiębiorstwa - przykładowe projekty

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa została wykonana przez Volante dla wielu czołowych polskich firm. Zrealizowaliśmy setki projektów dla przedsiębiorstw z wielu branż. Realizujemy powierzone nam zadania, oferując konkurencyjne ceny przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Wycena przedsiębiorstw należy do długiego procesu, który wymaga wykonania wielu działań. Zaufało nam już wiele przedsiębiorstw, dlatego możesz być pewien, że wyceny przedsiębiorstw sporządzają wykwalifikowani specjaliści.

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu wyceny przedsiębiorstw:

  • Mennica Polska S.A. – wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa w procesie zmiany struktury grupy kapitałowej,
  • KGHM Polska Miedź S.A. – wycena majątku oraz wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla w procesie wydzielenia ZCP oraz przeniesienia w ramach grupy kapitałowej,
  • DOZ.pl – wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci największego polskiego portalu o zdrowiu w procesie przekształceń wewnątrz Grupy PELION S.A.,
  • B&K Folkar sp. z o.o. sp. k. – wycena przedsiębiorstwa w celu oszacowania czynszu z tytułu dzierżawy przedsiębiorstwa,
  • "MEDOS" Marian Buławka, Ewa Buławka sp. j. – wycena przedsiębiorstwa na cele transakcji pomiędzy wspólnikami,
  • Sklep mięsny – wycena przedsiębiorstwa jako jednoosobowej działalności gospodarczej w postaci sklepu mięsnego na cele prowadzonego postępowania rozwodowego.

Potrzebujesz wyceny przedsiębiorstwa lub spółki?


Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci