Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa to proces, który jest niezbędny przy prawidłowym określeniu wartości firmy. Wycena wartości przedsiębiorstwa jest konieczna, kiedy ma zostać ona poddana celom transakcyjnym, ewidencyjnym czy roszczeniowym. Właściciel musi znać wartość biznesu jeśli ma dojść do jego sprzedaży, przy sądowych sporach o firmy, wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przekształcenia, zmiany formy prawnej czy połączenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw. Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie wiarygodna dla organów administracyjnych jeżeli zostanie przygotowana przez specjalistów z doświadczeniem w branży.

Wycena wartości przedsiębiorstwa

Wszelkie usługi, które oferujemy, wykonywane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Wyceny według The International Valuation Standards Council (IVSC), co dodatkowo je uwiarygadnia. Przebieg wyceny wartości przedsiębiorstwa powinien przebiegać w określony sposób – najpierw dochodzi do identyfikacji celu, a także przyjęcia założeń. Kolejnym krokiem jest wybranie najlepszej metody (lub metod) – majątkowe, porównawczej lub dochodowej. Pierwsza z metod opiera się na wyznaczeniu wartości rynkowej pojedynczych aktywów, które posiada firma oraz pomniejszeniu ich o wszelkie zobowiązania. Metoda porównawcza opiera się na oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa w oparciu o mnożniki rynkowe, ustalone na podstawie relacji wartości spółek porównywalnych (metoda mnożników giełdowych lub mnożników transakcyjnych). Ostania z metod, dochodowa to oszacowanie wartości obecnej na podstawie prognozowanych przepływów pieniężnych.

Kiedy wykonane zostanie szczegółowe oszacowanie wartości, Klient otrzymuje specjalny raport z wyceny. Jest on wykonany w sposób przejrzysty oraz logiczny. Dokonana ocena jest, jak wcześniej wspomniano, zgodna z IVSC oraz z Krajowym Standardem Wyceny Specjalistycznej (KSWS). Czyni to wycenę wiarygodną w oczach organów podatkowych, a także sądowych. Kalkulacje, które zostaną dokonane w prawidłowy sposób, są absolutnie niepodważalne. W przypadku potencjalnej potrzeby obrony, jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom wsparcie podczas ponownej weryfikacji.

Wycena przedsiębiorstwa z Volante

Z naszych usług korzystają zarówno duże spółki giełdowe, jak i największe firmy doradcze. Działamy również, jako podwykonawca, dla wielu kancelarii prawnych. Nie znaczy to jednak, że nie realizujemy projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oferujemy konkurencyjną cenę, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Nasze usługi charakteryzują się uwzględnieniem specyfiki działalności przedsiębiorstw, otoczenia biznesowego, a także rynku, celem optymalnego doboru metody wyceny, która uwzględniać będzie cel jej dokonywania.

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa została wykonana przez Volante dla wielu czołowych polskich firm. Zrealizowaliśmy setki projektów dla firm z wielu branż. Realizujemy powierzone nam zadania oferując konkurencyjne ceny przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu wyceny przedsiębiorstw:

  • Mennica Polska S.A. – wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa w procesie zmiany struktury grupy kapitałowej,
  • KGHM Polska Miedź S.A. – wycena majątku oraz wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla w procesie wydzielenia ZCP oraz przeniesienia w ramach grupy kapitałowej,
  • DOZ.pl – wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci największego polskiego portalu o zdrowiu w procesie przekształceń wewnątrz Grupy PELION S.A.,
  • B&K Folkar sp. z o.o. sp. k. – wycena przedsiębiorstwa w celu oszacowania czynszu z tytułu dzierżawy przedsiębiorstwa,
  • "MEDOS" Marian Buławka, Ewa Buławka sp. j. – wycena przedsiębiorstwa na cele transakcji pomiędzy wspólnikami,
  • Sklep mięsny – wycena przedsiębiorstwa jako jednoosobowej działalności gospodarczej w postaci sklepu mięsnego na cele prowadzonego postępowania rozwodowego.

Potrzebujesz wyceny przedsiębiorstwa lub spółki?


Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci