Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce – rola i znaczenie na polskim rynku wycen

SBWPWP rola i znaczenie stowarzyszenia na rynku wycen

Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce (Association of Business Valuators in Poland) stanowi nieobowiązkową, autonomiczną organizację społeczną, funkcjonującą zgodnie z normami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej. Zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w maju 2015 roku. To dobrowolna, pozarządowa organizacja społeczna, która zrzesza osoby zajmujące się wyceną przedsiębiorstw. SBWPwP ma swój statut, zgodnie z którym realizuje poszczególne cele. Sprawdź, jaka jest rola tej organizacji na polskim rynku wycen.

Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw

Nad realizacją celów statutowych czuwają władze naczelne – Walne Zgromadzenie Członków SBWPwP Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Ostatnia z nich powołana została, by rozstrzygać spory związane z nieprzestrzeganiem etyki i standardów wyceny przedsiębiorstw. W skład władz wchodzą profesorowie, doktorzy i doktorzy habilitowani oraz inżynierowie, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy. Stowarzyszenie przyjęło dokument – Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny „Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw” przygotowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, dzięki czemu członkowie mogą zapewnić swoim zleceniodawcom najwyższy standard usług. Specjaliści z Volante również należą do Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw. Podejmując współpracę z naszą firmą, masz pewność, że podjęte działania są w pełni zgodne ze standardami, etyką i przepisami prawa. Dzięki temu wycena biznesu jest dokładniejsza, a klient ma pewność, że została przygotowana rzetelnie.

Cele Stowarzyszenia Biegłych wyceny Przedsiębiorstw

Celem SBWPwP jest umożliwienie zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności oraz podnoszenia kompetencji niezbędnych do wykonywania swojego zawodu w zgodzie z przepisami prawa osobom, które są specjalistami w dziedzinie wycen firm i spółek różnej wielkości. Organizacja działa na rzecz potrzeb osób z branży i występuje wobec instytucji państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych. Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw zajmuje się również promowaniem osiągnięć środowiska osób zajmujących się wyceną przedsiębiorstw. Reprezentuje ich interesy i potrzeby. Może również udzielać członkom pomocy prawnej i zawodowej, a także dba o poziom i kwalifikacje specjalistów.

Działania SBWPwP na polskim rynku wycen

Członkowie Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce brali aktywny udział w tworzeniu Krajowego Standardu Wyceny Specjalistycznej o nazwie „Podstawowe zasady wyceny przedsiębiorstw”. Obecnie trwają prace nad kolejnym projektem, który obejmuje wprowadzenie standardów wyceny przedsiębiorstw obejmujący zgodnie ze schematem:

  • Standard nr 1: Procedury przygotowawcze w procesie wyceny przedsiębiorstw
  • Standard nr 3: Metoda oparta na wartości majątku
  • Standard nr 4: Metoda oparta na zdolnościach generowania dochodu
  • Standard nr 5: Metoda porównawcza

SBWPwP na polskim rynku wycen działa od kilku lat i swoim członkom udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, a także organizuje konferencje i wydarzenia, które pozwalają na wymianę doświadczeń. Co jakiś czas Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce organizuje Walne Zgromadzenie Członków, a także szereg ciekawych, branżowych eventów.

Jeżeli szukasz firmy, która wykona zlecenie wyceny na najwyższym poziomie to warto sprawdzić czy założyciele, partnerzy czy pracownicy należą do Stowarzyszenia Biegłych Wyceny. Wówczas możesz mieć pewność, że zarówno wycena spółek, jak i marki, znaku towarowego czy całej firmy będzie przeprowadzona rzetelnie i zgodnie z prawem. Tak przygotowany raport będzie respektowany przez organy podatkowe, sądowe, a także z powodzeniem zostanie obroniony przed podmiotami weryfikującymi.