Rola standardów wyceny w wycenie przedsiębiorstw.

Osoby przy stole zajmujące się wyceną przedsiębiorstw

Współczesny rynek kapitałowy i gospodarka opierają się na wartości przedsiębiorstw – ich aktywów i pasywów. Wycena firmy jest więc kluczowym procesem, który pozwala określić rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa, a tym samym przyciągać inwestorów, dokonywać fuzji czy przejęć, a także podejmować decyzje strategiczne. Standardy wyceny odgrywają w tym procesie fundamentalną rolę.

Standardy wyceny przedsiębiorstw

By proces przebiegał rzetelnie i obiektywnie konieczne było wprowadzenie pewnych standardów. Wycena przedsiębiorstw to skomplikowany, czasochłonny i bardzo indywidualizowany proces. Na kompleksową wycenę często składa się nie tylko majątek, ale także wszelkie niematerialne elementy – prawa autorskie, znaki towarowe, oprogramowania, technologie czy patenty. Dzięki standardom można wytyczyć pewne ramy, które pozwalają ekspertom w określeniu wyceny całego przedsiębiorstwa lub składnika w bardziej spójny, akceptowalny i uogólniony sposób.

Międzynarodowe standardy wyceny

Istnieje wiele różnych standardów, które mogą się różnić w zależności do celu i kontekstu wyceny. Popularnym rozwiązaniem są Międzynarodowe Standardy Wyceny (International Valuation Standards) i Standardy Wyceny ASA (Amerykańskiego Stowarzyszenia Wyceny, ang. American Society of Appraisers). Co ważne, wskazane standardy w znakomitej większości są do siebie bardzo podobne. Raport przygotowany zgodnie z tymi standardami będzie rzetelny, spójny i wiarygodny.

Polskie regulacje

W polskim prawie nie ma bezpośrednich regulacji czy przepisów, które określają standardy wyceny przedsiębiorstw. Opiera się ona głównie na mechanizmach rynkowych oraz na tak zwanych „dobrych praktykach”. Niesie to ze sobą ryzyko obniżonego poziomu wiarygodności, dlatego kluczowe jest wybranie firmy, która stosuje międzynarodowe standardy wyceny. Dzięki temu ryzyko popełnienia błędów lub zastosowania niewłaściwej metodyki znacznie maleje. Doświadczeni specjaliści nie tylko przygotują odpowiednio dokładny raport, ale także przedstawią go na drodze sądowej, na przykład w trakcie procesu o szkodę gospodarczą. 

Z tego powodu w 2008 roku Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM), dostała za zadanie opracowanie konkretnych wymagań, które należy spełnić, aby zapewnić rzetelność procesu wyceny. Efektem ich pracy jest Nota Interpretacyjna nr 5 PKZW „Podstawowe zasady wyceny przedsiębiorstw”, która w 2011 roku otrzymała akceptację Rady Krajowej PFSRM. W 2014 roku Rada Krajowa PFSRM zdecydowała o przekształceniu Noty w Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny o nazwie „Podstawowe zasady wyceny przedsiębiorstw” (PFSRM 2011).

Jaka powinna być dobrze przygotowana wycena?

Każdy specjalista z branży doskonale wie, czym powinna charakteryzować się dobrze przygotowana wycena. Dzięki zastosowaniu odpowiednich wytycznych, zleceniodawca może mieć pewność, że wycena będzie:

  • obiektywna – proces przebiegnie z wyłączeniem subiektywnych interpretacji, dzięki czemu raport będzie wiarygodny;
  • zgodna z przepisami – w przypadku sporów sądowych lub wycen na potrzeby transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, klient otrzymuje wycenę, która spełnia wymogi prawne;
  • rzetelna – przejrzysty i spójny proces to gwarancja zaufania wśród inwestorów, udziałowców i innych zainteresowanych stron;
  • porównywalna – dzięki jednolitym przepisom można w taki sam, spójny sposób porówna różne firmy;
  • spersonalizowana pod branżę przedsiębiorstwa;
  • wiarygodna.

Międzynarodowe Standardy Wyceny pomagają w stworzeniu wiarygodnych wycen, które wpływają na oceny rynkowe. Dzięki nim można podejmować właściwe decyzje biznesowe. Pozwala to zachować konkurencyjność na rynkach, a także budować zaufanie wśród potencjalnych inwestorów. Jeżeli chcesz, by wycenę Twojego przedsiębiorstwa wykonała firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku – skontaktuj się z Volante. Od wielu lat sukcesywnie realizujemy projekty dla wielu przedsiębiorstw, a wszystkie wyceny opieramy o Międzynarodowe Standardy.