Blog

9 kwietnia 2024
kobieta przeprowadzająca wycenę marki przy stole

Wiarygodna wycena marki – czy jest możliwa?

Najbardziej rozpoznawalnym zasobem niematerialnym większości przedsiębiorstw jest jej marka. Jednak wiedza o tym, jak określić wartość marki uwzględniającą zakres jej ochrony, może być kłopotliwa nawet […]
1 marca 2024
Zdjęcie biegłego sądowego

Kim jest biegły sądowy?

Specjaliści z zakresu tworzenia wycen, określania wartości przedsiębiorstwa czy aktywów niematerialnych często są proszeni o pełnienie funkcji biegłego sądowego w różnego rodzaju sprawach. W związku […]
1 lutego 2024
Kobieta przy stole korzystająca z metody skorygowanych aktywów netto

W jaki sposób można ujawnić składniki wartości niematerialnych i prawnych w wycenie przedsiębiorstwa? Metoda skorygowanych aktywów netto.

Wartość księgowa spółki to różnica między wartością jej majątku (aktywów) i zobowiązaniami ogółem. W bilansie widnieje w pozycji „kapitał własny”. By urealnić wartość księgową kapitału […]
11 grudnia 2023
Test na utratę wartości MSR 36

Stopa dyskonta w testach na utratę wartości zgodnie z MSR 36.

Stopa dyskontowa zastosowana do oszacowanych przepływów pieniężnych powinna odzwierciedlać zwrot, jakiego zażądaliby inwestorzy, gdyby mieli wybrać projekt, który wygenerowałby przepływy pieniężne o kwotach, terminach i […]
8 listopada 2023
Wycena przedsiębiorstwa a wpływ inflacji

Wpływ inflacji na wycenę przedsiębiorstwa

Inflacja to proces ogólnego i trwałego wzrostu poziomu cen w gospodarce. Efektem jest spadek wartości pieniądza krajowego, co odczuwają zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. W […]
4 października 2023
SBWPWP rola i znaczenie stowarzyszenia na rynku wycen

Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce – rola i znaczenie na polskim rynku wycen

Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce (Association of Business Valuators in Poland) stanowi nieobowiązkową, autonomiczną organizację społeczną, funkcjonującą zgodnie z normami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej […]