Blog

24 lutego 2021
Wskaźnik siły marki.

W jaki sposób siła marki wpływa na jej wartość?

Efekty posiadania silnej marki są dość oczywiste i można wśród nich wymienić większy udział w rynku, wyższe marże, bariery dla konkurencji czy lojalność klientów. W efekcie jej postrzegana wartość jest wyższa, jeżeli jest w większym stopniu uświadomiona przez klientów, kojarzona z dobrą jakością, chroni przed naśladownictwem, ułatwia obieg w kanałach […]
10 lutego 2021
Szacowanie opłat licencyjnych

Szacowanie opłat licencyjnych – czy istnieją jakiekolwiek normy?

Szacowanie rynkowej wysokości stopy opłat licencyjnych jest jednym z kluczowych elementów wycen własności intelektualnej metodą opłat licencyjnych, jak również najważniejszym elementem umów licencyjnych zawieranych zarówno pomiędzy powiązanymi (ustalanych na potrzeby cen transferowych), jak i niepowiązanymi. Niestety w większości przypadków jest dokonywane po prostu źle. Należy w tym miejscu przypomnieć, że […]
12 grudnia 2019
Metody wyceny marek

Najczęściej stosowane metody wyceny znaków towarowych i wyceny marek

Informacje wstępne Metodologia wyceny znaków towarowych jest przedmiotem Międzynarodowych Standardów Wyceny IVS 2017:210 “Aktywa niematerialne” oraz Standardu ISO 10668:2010: “Wymogi dla szacowania wartości marek”. Zgodnie ze wskazanymi standardami do wyceny znaków towarowych stosuje się następujące metody wyceny: metoda opłat licencyjnych (ang. Relief from Royalty method) opierająca się na rynkowej wysokości […]
18 września 2019
Wskaźnik jakości technologii.

Co oznacza jakość technologii?

Technologia stanowi własność intelektualną wskazującą na sposób wykonywania wyrobów bądź świadczenia usług, która może być chroniona prawem i jawnie eksploatowana lub rygorystycznie skrywana wewnątrz firmy przed jej otoczeniem. Własność intelektualną związaną z technologią w szczególności stanowią: patenty na wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, oprogramowanie komputerowe, rozwiązania w sferze zarządzania i […]
25 lipca 2019

Podstawowe metody stosowane w analizach porównawczych

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1753 ze zm. wskazuje na możliwość zastosowania następujących metod do przeprowadzenia analiz porównawczych: Metody tradycyjne: Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej […]
12 maja 2019

Jak wycenić technologię?

Informacje wstępne Metodologia wyceny technologii jest przedmiotem Międzynarodowych Standardów Wyceny IVS 2017:210 “Aktywa niematerialne”. Zgodnie ze wskazanymi standardami do wyceny technologii stosuje się następujące metody wyceny: metoda opłat licencyjnych (ang. Relief from Royalty method) opierająca się na rynkowej wysokości opłaty licencyjnej, która byłaby wnoszona przez potencjalnego licencjobiorcę, metoda dochodowa (ang. […]