Aktualności

25 lipca 2019

Podstawowe metody stosowane w analizach porównawczych

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1753 ze zm. wskazuje na możliwość zastosowania następujących metod do przeprowadzenia analiz porównawczych: Metody tradycyjne: Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej […]
22 maja 2019

Wycena autorskich praw majątkowych do gry

Dla jednego z najprężniej rozwijających się deweloperów gier w Polsce opracowaliśmy wycenę autorskich praw majątkowych do gry na potrzeby pozyskania kapitału pod jej dalszy rozwój oraz wejście na inne platformy. Mając na względzie platformy, na których gra była dostępna na dzień wyceny w formie wczesnego dostępu a więc przede wszystkim […]
14 maja 2019

Opracowaliśmy model oszacowania szkody na potrzeby procesowe

W związku z pozwem zbiorowym przeciwko jednej z największych instytucji ubezpieczeniowych na świecie zostaliśmy poproszeni o opracowanie modelu oszacowania szkody, która powstała na skutek działań tej instytucji. W swoim opracowaniu skupiliśmy się zatem, aby model oszacowania szkody był zgodny z Częścią 4 wytycznych: Ustalanie wysokości szkody w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych […]
12 maja 2019

Jak wycenić technologię?

Informacje wstępne Metodologia wyceny technologii jest przedmiotem Międzynarodowych Standardów Wyceny IVS 2017:210 “Aktywa niematerialne”. Zgodnie ze wskazanymi standardami do wyceny technologii stosuje się następujące metody wyceny: metoda opłat licencyjnych (ang. Relief from Royalty method) opierająca się na rynkowej wysokości opłaty licencyjnej, która byłaby wnoszona przez potencjalnego licencjobiorcę, metoda dochodowa (ang. […]
12 maja 2019

Jak ocenić jakość marki?

Marka stanowi znaczną część wartości firmy i podlega wycenie oraz sprzedaży na równi z materialnymi wartościami przedsiębiorstwa. Wartość marki przekłada się w sposób bezpośredni na wartość praw ochronnych na znak towarowy. Jej wartość jest tym wyższa, im w większym stopniu jest uświadomiona przez klientów, kojarzona z dobrą jakością, chroni przed […]
23 kwietnia 2019

Wycena marki CAMERIMAGE

Właściciel praw do marki CAMERIMAGE poprosił nas o jej wycenę na potrzeby budowy większej świadomości jej znaczenia na rynku zarówno wśród obecnych, jak i potencjalnych nowych członków i współpracowników. Należy w tym miejscu wskazać, że wskazana marka wykorzystywana jest przez właściciela do identyfikacji jednego z najbardziej rozpoznawalnych na świecie festiwali […]