Aktualności

12 czerwca 2020

Opracowaliśmy wycenę szkody na potrzeby procesowe

Agencja Wydawnicza „Technopol” zgłosiła się do nas z prośbą o wycenę szkody wynikającej z naruszenia jej autorskich praw majątkowych przez jednej z największych podmiotów z branży wydawniczej w Europie. Niezbędne było więc sporządzenie wyceny szkody uwzględniającej Część 4 wytycznych: Ustalanie wysokości szkody w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu na-ruszenia art. […]
22 grudnia 2019

Wycena dwóch znaków towarowych dla Archicom SA

W ramach usług związanych z wyceną znaków towarowych nasz zespół przeprowadził wycenę 2 marek należących do Archicom SA. Archicom SA. jest jednym z największych w Polsce deweloperów notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
12 grudnia 2019
Metody wyceny marek

Najczęściej stosowane metody wyceny znaków towarowych i wyceny marek

Informacje wstępne Metodologia wyceny znaków towarowych jest przedmiotem Międzynarodowych Standardów Wyceny IVS 2017:210 “Aktywa niematerialne” oraz Standardu ISO 10668:2010: “Wymogi dla szacowania wartości marek”. Zgodnie ze wskazanymi standardami do wyceny znaków towarowych stosuje się następujące metody wyceny: metoda opłat licencyjnych (ang. Relief from Royalty method) opierająca się na rynkowej wysokości […]
10 grudnia 2019

Oszacowaliśmy stopę opłaty licencyjnej na potrzeby sprzedaży licencji na technologię

Przeprowadziliśmy kompleksowe oszacowanie należnej licencjodawcy stopy opłat licencyjnych na potrzeby sprzedaży innowacyjnej technologii z sektorze produkcji rowerów. Przygotowana przez nas metodologia oszacowania rynkowej wysokości stopy opłat licencyjnych uwzględniała między innymi jakość wskazanej technologii i jej wpływ na ostateczny produkt, zaawansowanie techniczne oraz produkcyjne, rentowność branży w Polsce, jak również analizę porównawczą […]
19 września 2019

Opracowaliśmy ekspertyzę wyceny szkody na majątkowych prawach autorskich

Na zlecenie dwóch polskich firm farmaceutycznych przeprowadziliśmy ekspertyzę wyceny szkody na majątkowych prawach autorskich sporządzonej przez jedną z największych firm konsultingowych na świecie. Wskazana wycena szkody powstała na zlecenie światowego potentata na rynku farmaceutycznym stąd jej ekspertyza wymagała od zespołu VOLANTE dużej ostrożności i odpowiedzialności. Z tego powodu oparliśmy się […]
18 września 2019
Wskaźnik jakości technologii.

Co oznacza jakość technologii?

Technologia stanowi własność intelektualną wskazującą na sposób wykonywania wyrobów bądź świadczenia usług, która może być chroniona prawem i jawnie eksploatowana lub rygorystycznie skrywana wewnątrz firmy przed jej otoczeniem. Własność intelektualną związaną z technologią w szczególności stanowią: patenty na wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, oprogramowanie komputerowe, rozwiązania w sferze zarządzania i […]