Aktualności

6 marca 2019

Jakie zmiany w sprawozdawczości wymusza MSSF 9

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 9 Instrumenty finansowe („MSSF 9”), który został wydany w lipcu 2014 roku, obejmuje trzy obszary związane z instrumentami finansowymi: klasyfikacja i […]