Aktualności

18 września 2019
Wskaźnik jakości technologii.

Co oznacza jakość technologii?

Technologia stanowi własność intelektualną wskazującą na sposób wykonywania wyrobów bądź świadczenia usług, która może być chroniona prawem i jawnie eksploatowana lub rygorystycznie skrywana wewnątrz firmy […]
25 lipca 2019

Podstawowe metody stosowane w analizach porównawczych

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych […]
12 maja 2019

Jak wycenić technologię?

Informacje wstępne Metodologia wyceny technologii jest przedmiotem Międzynarodowych Standardów Wyceny IVS 2017:210 “Aktywa niematerialne”. Zgodnie ze wskazanymi standardami do wyceny technologii stosuje się następujące metody […]
12 maja 2019

Jak ocenić jakość marki?

Marka stanowi znaczną część wartości firmy i podlega wycenie oraz sprzedaży na równi z materialnymi wartościami przedsiębiorstwa. Wartość marki przekłada się w sposób bezpośredni na […]
6 marca 2019

Jakie zmiany w sprawozdawczości wymusza MSSF 9

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 9 Instrumenty finansowe („MSSF 9”), który został wydany w lipcu 2014 roku, obejmuje trzy obszary związane z instrumentami finansowymi: klasyfikacja i […]