Wycena aktywów intelektualnych – dlaczego warto wycenić swoje zasoby niematerialne?

Wycena aktywów intelektualnych

Wartość przedsiębiorstwa stanowi nie tylko majątek materialny, ale także aktywa niematerialne, dzięki którym dany podmiot zyskuje przewagę nad konkurencją. Z pozoru wysokość tych zasobów wydaje się niepoliczalna. Sprawdź, co wchodzi w skład kapitału intelektualnego oraz w jakich sytuacjach należy szczególnie zadbać o prawidłową wycenę tych aktywów.

Czym jest kapitał intelektualny?

Kapitał intelektualny, czyli goodwill, czy zasoby niematerialne to jeden z głównych elementów, który obok wartości aktywów rzeczowych i finansowych wchodzi w skład wartości rynkowej przedsiębiorstwa. W skład wartości niematerialnych i prawnych wchodzą przede wszystkim zróżnicowane aktywa marketingowe (marki, relacje z klientem) i aktywa techniczne (patenty, wzory przemysłowe, technologie, prawa autorskie, oprogramowanie komputerowe), a także kapitał ludzki (know-how operacyjny, kultura organizacyjna). Wycena takiego kapitału jest trudna w ocenie, ale jak najbardziej możliwa. 

Jak wycenić własności intelektualne?

Wycena przedsiębiorstwa, bądź wycena kapitału intelektualnego jest często wykonywana w przypadku kupna-sprzedaży pakietu udziałów bądź całego przedsiębiorstwa. Może posłużyć także w zarządzaniu finansami, jak na przykład przy zabezpieczaniu kredytów i pożyczek, a także, gdy zajdzie potrzeba alokacji ceny nabycia bądź aportów. Sam proces jest skomplikowany – konieczne jest przeprowadzenie solidnej analizy ekonomicznej i prawnej firmy. Przygotowanie wyceny to proces, który wymaga współpracy z doświadczonym ekspertem. Warto nawiązać współpracę z naszą firmą. Profesjonaliści z Volante do każdego zlecenia podchodzą indywidualnie i realizują się z zachowaniem najwyższych standardów. Po zapoznaniu się z sytuacją firmy, określi metodę, którą najlepiej wycenić markę, wycenić oprogramowanie, czy wycenić technologię.

Metody wyceny kapitału intelektualnego

Aktywa niematerialne, które stanowią istotną wartość dla niemal każdego przedsiębiorstwa wycenia się z wykorzystaniem następujących grup metod wyceny:

  • dochodowych – najczęściej wykorzystywane przy określaniu wartości patentów czy technologii, w wariancie zaś metody opłat licencyjnych są najczęściej stosowane do wyceny marek, dla których istotną kwestią może być ocena siły marki;
  • kosztowych – określają wartość na podstawie poniesionych kosztów do wytworzenia danego zasobu niematerialnego, w wariancie zaś metody odtworzeniowej często stosowane są do wyceny oprogramowania.

Wybór odpowiedniej metody oraz zaufanie specjaliście z doświadczeniem wiąże się z dobrze przygotowaną wyceną. Warto pamiętać, że aktywa niematerialne w wielu przypadkach stanową siłę danego przedsiębiorstwa i przekładają się na dobre funkcjonowanie całego biznesu. Taka wycena jest również potrzebna w przypadku procesów sądowych. Oszacowanie szkody pozwala określić, na przykład wysokość szkody w przypadku naruszenia praw autorskich, naruszenia marki, czy bezumownego wykorzystania technologii.

Jeżeli chcesz poddać wycenie swoją firmę, jesteś twórcą i nie wiesz jaka powinna być wysokość opłaty licencyjnej – skontaktuj się z nami! Specjaliści z Volante, na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia przygotują dedykowany raport, który będzie wiarygodny nie tylko dla potencjalnego kupca, ale także przed sądem. Dobrze przygotowana wycena spółki, praw autorskich czy znaku towarowego i marki to gwarancja efektywnych negocjacji!