Wycena na potrzeby exit fee – dlaczego jest ważna?

Wycena exit fee

Exit fee, inaczej opłata za „wyjście” lub zapłata za zakup potencjału ekonomicznego, jest terminem stosowanym głównie w świecie finansów i inwestycji. Stanowi cykliczne lub jednorazowe wynagrodzenie dla podmiotu w trakcie przenoszenia aktywów pomiędzy powiązanymi spółkami. Jest ona bezpośrednio związana z restrukturyzacją w firmie a to czy taka opłata została naliczona, a także czy jej wysokość jest właściwa, jest coraz częściej przedmiotem zainteresowania urzędów skarbowych. Obowiązek dokonania opłaty restrukturyzacyjnej w grupie kapitałowej dotyczy kilku konkretnych przypadków. Sprawdź, kiedy niezbędna jest wycena exit fee oraz dlaczego jest tak ważna.

Czy wycena na potrzeby exit fee jest ważna?

Opłata exit free jest niejako rekompensatą za negatywne skutki, które występują pomiędzy powiązanymi ze sobą firmami w przypadku przeniesienia własności środków trwałych oraz wartości niematerialnych, ograniczenia aktywności na rynku jednej spółki na rzecz drugiej oraz prowadzenia innych działań, które finalnie prowadzą do przekazania potencjału zysków drugiej spółce. Niezbędna będzie analiza cen transferowych, która pozwoli określić rynkowy charakter restrukturyzacji. Dokładna wycena firmy na potrzeby exit fee jest więc kluczowa, ponieważ pozwala na ustalenie sprawiedliwej opłaty za wprowadzenie zmian, przez które drugi podmiot ponosi straty finansowe. Istnieje możliwość wliczenia opłaty exit fee w koszty uzyskania przychodów, ale nie w każdym przypadku. Można to zrobić na przykład wtedy, kiedy jedna zmiana w strukturze firmy przełoży się na uzyskanie przychodów – na przykład skrócenie łańcucha dostaw lub zmniejszenie stanów magazynowych, czyli sprzedaż.

Exit fee – kto może dokonać wyceny

Wycenę firmy na podstawie wytycznych OECD może przeprowadzić odpowiednia firma, której pracownicy mają doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju działań. To skomplikowany proces, który wymaga wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości, a często także prawa i ekonomii. Specjaliści muszą wziąć pod uwagę takie aspekty, jak przyszłe przepływy pieniężne, wartość aktywów, stan rynku, a także ryzyko związane z działalnością firmy. Aby zapewnić transparentność i rzetelność procesu, przygotowana wycena na potrzeby exit fee  powinna być przeprowadzana przez niezależne i kompetentne podmioty. Warto wiedzieć, że sam proces jest bardzo czasochłonny. Według przepisów, jeżeli opłata exit fee przekracza próg 2 milionów złotych to konieczne będzie przygotowanie również dokumentacji cen transferowych.

Exit fee – metoda wyceny

W przypadku ustalenia opłaty exit fee stosuje się metody dochodowe oparte o zdyskontowane przepływy pieniężne (DCF) lub metody kosztowe. Pierwsza z metod polega na oszacowaniu przyszłych przepływów pieniężnych firmy, które następnie są dyskontowane do ich wartości obecnej. W rezultacie otrzymuje się szacunkową wartość opłaty. Kiedy do wyceny potrzebne jest oszacowanie wartości niematerialnych, jak na przykład know-how, znak towarowy czy patent stosuje się metodę zwolnień z opłat licencyjnych. W przypadku kiedy potencjał ekonomiczny stanowią relacje z klientami, specjaliści decydują się na metodę wielookresowych nadwyżek zysków (MPEEM).

Warto pamiętać, że wycena firmy na potrzeby exit fee to złożony proces, który wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także doświadczenia i czasu. Wszystkie te czynniki powinny być brane pod uwagę przy wyborze podmiotu dokonującego wyceny. Wycena na potrzeby exit fee jest kluczowym elementem procesu inwestycyjnego. Pomaga zapewnić sprawiedliwość i transparentność.  Co istotne, w razie przeniesienia sprawy na wokandę, dokument musi być wiarygodny dla sądu. Dlatego tak ważne jest, aby proces ten był przeprowadzany przez kompetentne i niezależne podmioty, które są w stanie dokonać dokładnej i rzetelnej wyceny w odpowiednim czasie.