Jak wyceniać wartość udziałów i akcji w startupach i firmach z sektora nowych technologii?

wycenyvolante

Wycena udziałów i akcji w startupach i firmach z sektora nowych technologii jest kluczowym elementem zarówno dla inwestorów, jak i założycieli. Odpowiednie określenie wartości pozwala na skuteczne pozyskiwanie kapitału, a także na prowadzenie negocjacji z potencjalnymi partnerami lub inwestorami. To trudne i wymagające zadanie, do którego realizacji konieczne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy zarówno z dziedziny finansów, jak i technologii. Wynika to z faktu, że takie firmy często posiadają niekonwencjonalne modele biznesowe, a ich wartość zwykle zależy od czynników takich, jak otoczenie rynkowe i potencjalny rozwój technologiczny. Sprawdź, jak wycenić wartość udziałów i akcji w startupach oraz firmach z sektora nowych technologii.

Startup – co to jest?

Startup to stosowane określenie dla młodej firmy, która dopiero zaczyna swoją działalność, najczęściej w branży technologicznej. Startupy mają zwykle duży potencjał wzrostu i innowacyjne pomysły, często opierające się na wykorzystaniu nowych technologii, ale jednocześnie dopiero szukają modelu biznesowego, który zapewni im rozwój. W przeciwieństwie do bardziej tradycyjnych firm startupy często kładą większy nacisk na początku działalności na rozwój produktu lub usługi, niż na czerpanie zysku. Często korzystają z finansowania zewnętrznego, na przykład crowdfundingu, aby sfinansować rozwój i zyskać szansę na ekspansję biznesu. Ocena innowacyjności dokonana przez specjalistę będzie rzetelna, dzięki czemu finalny raport zostanie przygotowany zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Jak wyliczyć wartość udziałów w spółce?

Można wyróżnić kilka różnych metod i technik wyceny. Każda z nich ma swoje zalety, a dobór najlepszej określa specjalista. Można wyróżnić trzy rodzaje:

  • Wycena metodą dochodową – podstawą są prognozowane przepływy pieniężne.

W tym przypadku można określić wartość za pomocą zdyskontowanych zysków, zdyskontowanych dywidend lub metodą DCF.

  • Wycena metodą porównawczą – przy pomocy porównania do innych przedsiębiorstw z tej samej branży, o podobnej wielkości i rentowności,
  • Wycena metodą majątkową – zakłada , że firma jest składnikiem majątku,można je podzielić na:
  • metodę księgową – dla przedsiębiorstw, które kontynuują działalność, wartość firmy wyraża się w składnikach majątku,
  • metodę odtworzeniową – dla przedsiębiorstw, które kontynuują działalność, wartość firmy polega na podliczeniu, ile środków jest potrzebnych do odtworzenia przedsiębiorstwa,
  • metodę likwidacyjną – w przypadku firm w likwidacji.

Udziały i akcje w startupie

W przypadku wyceny udziałów w spółce czy startupie konieczne jest dobranie odpowiedniej metody. Zalecaną metodą jest DCF (Discounted Cash Flow), czyli jedna z dochodowych metod wyceny, w której wartość wyceny jest wyliczana na podstawie prognozowanych zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych, jaki startup wypracuje w kolejnych latach. Ważne jest, by wybrana prognoza finansowa była dopasowana do zdolności i doświadczenia osób w zespole, które będą startup rozwijać. By przygotować rzetelną wycenę, konieczna jest ścisła współpraca z założycielami. Oczywiście specjaliści mogą zaproponować również inne metody wyceny, wiele zależy od indywidualnych kwestii każdego startupu.

Wycena akcji czy startupu to czasochłonny proces. Do jej prawidłowego przygotowania niezbędna jest analiza mikrootoczenia, rynku, określenie sytuacji finansowej, zasobów materialnych i niematerialnych. Przygotowany raport powinien uwzględniać również możliwości i szanse rozwoju, a także brać pod uwagę potencjał zespołu rozwijającego startup. Warto pamiętać, że wycena takiego przedsięwzięcia jest skomplikowanym zadaniem, ale dzięki pracy z wykwalifikowanymi specjalistami z Volante, finalny raport będzie sporządzony profesjonalnie, rzetelnie i terminowo.

Sprawdź naszą ofertę: