Jak dokonać wyboru eksperta w zakresie wyceny zasobów niematerialnych?

wycena zasobów niematerialnych

W skład majątku przedsiębiorstwa wchodzą aktywa trwałe, kapitał, zapasy materiałów oraz wartości prawne i niematerialne. Te ostatnie najtrudniej wycenić ze względu na stopień skomplikowania. Według polskiego prawa niematerialne wartości reguluje Ustawa o rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy  Rachunkowości. Sprawdź, co składa się na zasoby niematerialne, jak je wycenić i gdzie szukać doświadczonego eksperta.

Czym są wartości niematerialne?

Wartości niematerialne to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, które zaliczane są do aktywów trwałych. Jednocześnie nadają się do gospodarczego wykorzystania. Ich ekonomiczna użyteczność wynosi więcej niż rok. W skład zasobów niematerialnych wchodzą między innymi – autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne (licencje, koncesje), prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, a także know-how. W skład w chodzi również nabyta wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.

Jak znaleźć eksperta od wycen własności intelektualnych?

Wycena wartości niematerialnych i prawnych to proces, który wymaga czasu i użycia odpowiednich narzędzi. Czynność powinien przeprowadzić doświadczony ekspert, ze względu na wysoki stopień skomplikowania i ryzyka wiarygodności. Główne wyzwanie stanowi określenie potencjału kreowania danej wartości niematerialnej i możliwością jej komercjalizacji. Ekspert od wycen zasobów niematerialnych musi określić odpowiednią metodę wyceny, dzięki której przygotowany dokument będzie wiarygodny w oczach sądu. Wycena może przyjąć charakter komercyjny lub użytkowy. Specjalista na podstawie wiedzy i doświadczenia dokonuje wyboru odpowiedniej metody, a następnie realizuje zlecenie. Jak więc znaleźć eksperta? Wybierz firmę, która specjalizuje się w realizowaniu zleceń w zakresie wyceny przedsiębiorstw, spółek, marek, znaków towarowych, a także technologii. Takie cechy eksperta od wycen własności intelektualnych jak rzetelność, indywidualne podejście, skrupulatność i terminowość z pewnością korzystnie wpłyną na realizację zlecenia. Sprawdź, jakie projekt zostały już zrealizowane i nawiąż kontakt!

Czym kierować się przy wyborze eksperta?

Ekspert powinien mieć odpowiednie kwalifikacje w dziedzinie wyceny – począwszy od tytułu naukowego, przez doświadczenie praktyczne (rodzaj i zakres realizowanych projektów obejmujących zasoby niematerialne), aż po członkostwo w specjalistycznych stowarzyszeniach czy udział w wydarzeniach branżowych. Ważne, by specjalista miał kwalifikacje zawodowe w zakresie ekonomii. Zanim nawiążesz współpracę zapytaj dla jakiej branży realizował zlecenia, czy ma dostęp do danych porównywalnych, a także czy zna i stosuje standardy dotyczące wycen zasobów niematerialnych. W wielu przypadkach niezbędna jest terminowość – jeżeli zależy Ci na szybkiej realizacji, warto dopytać, czy nie będzie wiązała się z utratą jakości pracy. Pamiętaj, że dobrze przygotowana wycena wymaga czasu!

Szacowanie cen zasobów niematerialnych przez eksperta

Odpowiednia analiza sytuacji i szerokie podejście to podstawa rzetelnie przygotowanej wyceny własności niematerialnych. Dobry doradca i ekspert dobierze stosowna metodę. Najczęściej wykorzystuje się jedno z trzech podejść:

  • metody kosztowe – pozwalają określić zasobów na podstawie poniesionych kosztów zaktualizowanych na obecny moment;
  • metody przychodowe (premii cenowych) – analizują wpływ technologii i innych zasobów niematerialnych na zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa;
  • metody opłat licencyjnych – opierają się na założeniu, że firma nie jest właścicielem danego aktywa niematerialnego w związku z czym musi ponosić opłaty za nabycie prawa do korzystania z niego.

Wartości niematerialne i prawne są niezwykle ważną częścią składu majątku firmy. Stanowią potencjał, który pozwala na rozwój i uzyskanie przewagi nad konkurencją. Warto więc odpowiednio je wycenić, szczególnie, jeżeli planujesz sprzedaż udziałów czy rozszerzenie działalności. Odpowiednia firma, która zrealizuje wycenę powinna mieć doświadczenie w realizowaniu tego rodzaju wycen poparte przykładami. W Volante doskonale wiemy, jak przygotować rzetelny dokument. Postaw na współpracę z nami!