Zespół

Volante to zespół doświadczonych osób, które posiadają szeroką wiedzę w dziedzinach zarządzania i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego. Nasi partnerzy pracowali zarówno dla dużych międzynarodowych grup finansowych i konsultingowych, jak również dla funduszy inwestycyjnych i venture capital, gdzie odpowiadali zarówno za inwestycje jak i pozyskiwanie finansowania. Ponadto zajmowali się również rozwijaniem wielu spółek i przedsięwzięć, w których byli udziałowcami, członkami zarządu lub rad nadzorczych.

Co istotne zespół Volante łączy doświadczenie praktyczne wraz z naukowym, o czym świadczą liczne tytuły naukowe oraz zawodowe.

Bartłomiej Knichnicki – Partner

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, finansach i inwestycjach. Pracował w firmach konsultingowych (m.in. PricewaterhouseCoopers) oraz inwestycyjnych (m.in. Ventura Securities Ltd.). Pełnił funkcję dyrektora inwestycyjnego – wiceprezesa zarządu funduszu inwestycyjnego Trinity AdVenture sp. z o.o. W ramach tej spółki zasiadał w zarządach i radach nadzorczych kilkunastu spółek portfelowych. Pracował w spółkach posiadających status Autoryzowanego Doradcy NewConnect, w tym przez ponad rok pełnił funkcję wiceprezesa zarządu w Trinity Capital Investments SA (obecnie notowana na NewConnect Grupa Trinity SA).

Od września 2011 odpowiadał jako prezes zarządu oraz większościowy akcjonariusz za uruchomienie i zarządzanie spółką Mennica Skarbowa S.A. (notowaną na NewConnect od 2012 roku). Spółka ta stała się jednym z liderów sprzedaży złota inwestycyjnego w Polsce, osiągając w 2015 roku przychody przekraczające 100 milionów złotych. W grudniu 2015 r. dokonał sprzedaży swojego pakietu akcji.

W lutym 2016 r. został mianowany na stanowisko wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Mennicy Skarbowej S.A. Natomiast od kwietnia 2016 r. jest członkiem rady nadzorczej w Pelion Healthcare Group, największej firmie w sektorze ochrony zdrowia w Polsce, notowanej na GPW od 1998 roku.

Od 2007 r. pełni funkcję partnera w Volante odpowiedzialnego za projekty wycen przedsiębiorstw, transakcji M&A oraz pozyskania kapitału.

Bartłomiej jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz studia doktoranckie w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


dr Bartosz Góralski – Partner

Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, budowaniu wartości przedsiębiorstw i wszechstronnej analizie zasobów przedsiębiorstw, modelowaniu finansowym, a także wycenie zasobów niematerialnych i prawnych przedsiębiorstw. Doradza w zakresie rachunkowości zarządczej, controllingu i rachunku kosztów.

Zrealizował niemal sto projektów, w tym wycen przedsiębiorstw, wycen zróżnicowanych zasobów niematerialnych, modeli biznesowych i analiz marketingowych na różnym etapie cyklu życia produktów i usług, a także w zakresie wdrożenia controllingu i budżetowania. Przygotował i przeprowadził kilkanaście projektów w zakresie pozyskania finansowania zarówno na potrzeby badawczo-rozwojowe, komercjalizację rynkową projektów innowacyjnych, a także rozwoju potencjału produkcyjnego.

Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu systemów informacji zarządczej, analizy zasobów przedsiębiorstwa oraz wyceny przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest autorem wielu publikacji z zakresu pomiaru i wyceny zasobów niematerialnych w przedsiębiorstwach a także budżetowania.

W 2007 roku obronił doktorat z zakresu „Wyceny wartości niematerialnych i prawnych w spółkach internetowych” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W 2014 r. ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu oceny potencjału komercyjnego i komercjalizacji technologii przeprowadzone przez Instytut ESADE w Barcelonie.


Grzegorz Jajuga, CFA – Partner

Specjalizuje się w doradztwie w procesach inwestycyjnych (w szczególności na rynku wysokiego ryzyka), komercjalizacji technologii oraz wycenie przedsiębiorstw, aktywów niematerialnych oraz instrumentów finansowych.

Brał udział w kilkudziesięciu procesach wyceny, w szczególności spółek kapitałowych, technologii oraz kapitału intelektualnego. Prowadził szkolenia z pozyskiwania finansowania, inwestycji oraz wyceny m.in. dla E&Y, GPW, Societe Generale. Wykładowca UE we Wrocławiu i Szkoły Biznesu PW. Uczestniczył w kilkunastu procesach inwestycyjnych w funduszu VC, prywatnym funduszu kapitałowym oraz na rynku publicznym (GPW, NewConnect).

Posiada prestiżowy certyfikat Chartered Financial Analyst, przyznawany przez amerykański CFA Institute oraz licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 594) przyznawaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, jak również Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych. Chartered Financial Analyst CFA (dyplomowany analityk finansowy) jest najbardziej prestiżowym międzynarodowym standardem świadczącym o bardzo wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych w branży finansowej. Na całym świecie tytuł CFA posiada ponad 100 tysięcy osób. W Polsce jest to około 400 osób.

dr Stanisław Rogoziński – Partner

Specjalizuje się w pozyskiwaniu inwestorów finansowych i strategicznych oraz w wycenach wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności technologii.

Posiada szerokie doświadczenie zdobyte podczas pracy dla firm z wielkiej czwórki, funduszy VC oraz organizacji badawczych.

Brał udział w ponad 50 projektach związanych z wyceną różnego rodzaju zasobów niematerialnych i prawnych. Przygotowywał i nadzorował ponad 20 wejść kapitałowych oraz kilka wyjść i koinwestycji realizowanych przez fundusze VC. Współautor strategii sprzedaży 3 spółek z grupy Energa.


Potrzebujesz więcej informacji?


Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci