Wyceniliśmy znaki towarowe i relacje z klientami dla Intive

Na zlecenie BL Stream S.A. będącej jedną z trzech głównych spółek tworzących grupę  informatyczną działającą wspólnie pod marką intive przeprowadziliśmy wycenę marek i relacji z klientami dla trzech spółek na dzień ich przejęcia.

Wycena była skomplikowana, gdyż wymagała od nas zastosowanie zarówno metody opłat licencyjnych, jak również metody MEEM, która pozwoliła na oszacowanie wartości relacji z klientami i zestawienie jej z wartością całej marki.

Dodatkowo wyceny sporządzane były na dzień przejęcia spółek, a więc niezbędne było dochowanie szczególnej staranności i ostrożności w wycenach.

Trzy firmy, które utworzyły Intive, mają w swoim dorobku projekty dla takich gigantów jak Microsoft, T-Mobile, Volkswagen, BBC, ING, Deloitte, Orange, Play czy Audi.