Wyceniliśmy znak towarowy ROLBUD

Przeprowadziliśmy oszacowanie wartości znaku towarowego ROLBUD wraz z oszacowaniem należnej właścicielowi znaku towarowego opłaty licencyjnej.

Wycenę przeprowadziliśmy korzystając z dostępu do bazy danych RoyaltyStatistics oraz RoyaltyRange zwiększając tym samym wiarygodność całego raportu z wyceny.

ROLBUD jest prywatną firmą z prawie 30-letnim doświadczeniem rynkowym, której podstawowym przedmiotem działalności od momentu jej uruchomienia były skup i sprzedaż złomu do hut oraz odlewni, który wraz z rozwojem spółki uzupełniony został o sprzedaż materiałów budowlanych, wydobycie i sprzedaż piasku i żwiru, sprzedaż wyrobów hutniczych i nawozów.