Wycena marki CAMERIMAGE

Właściciel praw do marki CAMERIMAGE poprosił nas o jej wycenę na potrzeby budowy większej świadomości jej znaczenia na rynku zarówno wśród obecnych, jak i potencjalnych nowych członków i współpracowników.

Należy w tym miejscu wskazać, że wskazana marka wykorzystywana jest przez właściciela do identyfikacji jednego z najbardziej rozpoznawalnych na świecie festiwali filmowych – Festiwalu Filmowego CAMERIMAGE.

Do wyceny marki wykorzystaliśmy metodę opłat licencyjnych, którą oparliśmy na opracowanym przez nas modelu oceny siły marki dla organizacji non-profit VOLANTE NGO Brand Strength Indeks. Wskazany model oceny siły marki powstał na podstawie naszego doświadczenia oraz badań w zakresie wpływu marek na działalność podmiotów non-profit przeprowadzonych przez Harvard University.

W efekcie powstała kompleksowa wycena marki CAMERIMAGE uwzględniająca specyfikę działalności tej organizacji non-profit, rolę którą spełnia w niej marka, a także wymiar społeczny i finansowy podejmowanych przez nią działań, w szczególności w postaci Festiwalu Filmowego CAMERIMAGE.