Wycena systemów IT

Wycena wartości systemów informatycznych realizowana jest najczęściej na potrzeby pozyskania finansowania, podejmowaniem decyzji inwestycyjnych bądź transakcji związanych ze sprzedażą oprogramowania. Z tego powodu w naszych wycenach, wzorujemy się na metodach o utrwalonej renomie na najbardziej rozwiniętych rynkach tj. Constructive Cost Model II, a także stosujemy Międzynarodowe Standardy Wycen IVS 2017:210 “Aktywa niematerialne”.

W zakresie wyceny systemów IT realizujemy:

  • wyceny komercyjnych systemów informatycznych
  • wyceny oprogramowania wytworzonego wewnętrznie na potrzeby grup kapitałowych wraz z szacowaniem stopy opłat licencyjnych należnych z tytułu korzystania z tych systemów,
  • wyceny portali internetowych, zarówno z obszaru e-commerce, jak również serwisów informacyjnych,
  • wyceny gier komputerowych i aplikacji na telefony.

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w zakresie wycen oprogramowania, co sprawia, że nasze wyceny są są uznawane zarówno przez banki, biura maklerskie, urzędy skarbowe, jak również prywatnych inwestorów.

Przykładowe projekty zrealizowane przez naszą firmę z zakresu wyceny systemów informatycznych:

  • The Farm 51 Group S.A. - wycena gry na potrzeby zabezpieczenia emisji obligacji
  • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. - wyceny systemu informatycznego na potrzeby transakcyjne
  • KRUK S.A. - wycena systemu informatycznego na potrzeby cen transferowych
  • Skąpiec.pl - wycena serwisu e-commerce jako składnika zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  • Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. - wycena systemów IT jako składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa