Wycena autorskich praw majątkowych do gry

Dla jednego z najprężniej rozwijających się deweloperów gier w Polsce opracowaliśmy wycenę autorskich praw majątkowych do gry na potrzeby pozyskania kapitału pod jej dalszy rozwój oraz wejście na inne platformy.

Mając na względzie platformy, na których gra była dostępna na dzień wyceny w formie wczesnego dostępu a więc przede wszystkim platformę Steam na PC, a także docelowe platformy, w tym również rynek konsol, niezbędne było opracowanie modelu finansowego uwzględniającego zarówno obecne, jak i przyszłe potencjalne przychody i nakłady.

W efekcie opracowaliśmy złożony model stochastyczny oparty na różnym prawdopodobieństwie 50 tysięcy scenariuszy w zakresie potencjału sprzedażowego, a także niezbędnego rabatowania i nakładów inwestycyjnych.