Volante partnerem V Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG

Volante było jednym z partnerów głównych V Kongresu CFO Spółek Giełdowych organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Nasi partnerzy brali udział w dyskusji panelowej: “Rola CFO w kreowaniu wartości spółki” oraz prowadzili warsztat “Test na utratę wartości – jak zmienić problem w element strategii”.

Informacje o wydarzeniu:

V Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG

Nasze zdjęcia:

Wywiad SEG

Warsztat SEG

Warsztat SEG