Przeprowadziliśmy analizę potrzeb w zakresie systemu ERP dla UDT

Zespół Volante we współpracy z Altimi Solutions Sp. z o.o. przeprowadził analizę potrzeb w zakresie systemu informatycznego dla Urzędu Dozoru Technicznego.

W ramach zlecenia opracowano rekomendacje głównych modułów systemu a także opisano spełniane przez nie funkcje w organizacji. Wskazane opracowanie w postaci prezentacji graficznej posłużyło do podjęcia decyzji przez Zarząd o konieczności dostosowania obecnych rozwiązań do zmian w organizacji, a także przeprowadzenia kompleksowej analizy procesowej celem wybrania rozwiązania dopasowanego do ich potrzeb.