wycena technologii

18 czerwca 2020

Zrealizowaliśmy wycenę spółki z branży farmaceutycznej na etapie start up

Zostaliśmy poproszeni o wycenę technologii oraz spółki jej posiadającej przez przedsiębiorstwo farmaceutyczne, które opracowało bardzo obiecujący lek związany z leczeniem wielu rodzajów nowotworów. Wycena sporządzana była na potrzeby koniecznością pozyskania znaczącego finansowania na pokrycie kosztów badań klinicznych.
12 maja 2019

Jak wycenić technologię?

Informacje wstępne Metodologia wyceny technologii jest przedmiotem Międzynarodowych Standardów Wyceny IVS 2017:210 “Aktywa niematerialne”. Zgodnie ze wskazanymi standardami do wyceny technologii stosuje się następujące metody wyceny: metoda opłat licencyjnych (ang. Relief from Royalty method) opierająca się na rynkowej wysokości opłaty licencyjnej, która byłaby wnoszona przez potencjalnego licencjobiorcę, metoda dochodowa (ang. […]
18 czerwca 2018

Kolejna wycena dla klienta Bird&Bird – tym razem wycena technologii

Nasza współpraca z kancelarią Bird&Bird trwa nieprzerwanie od 2014 r. czego efektem jest wiele wycen i opinii sądowych. Tym razem przedmiotem wyceny była technologia wydobywania metali szlachetnych, która przeprowadzana była w celu ustalenia wartości aportu do spółki prawa handlowego. Jest nam niezwykle miło, że ponownie zostaliśmy obdarzeni zaufaniem przez naszego […]
20 marca 2018

Aktualizacja wyceny technologii dla Belgum Sp. z o.o.

Zespół Volante przeprowadził aktualizację wyceny innowacyjnej technologii mającej zastosowanie w produktach AGD. Belgum jest Polską, innowacyjną firmą technologiczną rozwijającą produkty w oparciu o międzynarodowe patenty. Pierwotna wycena miała miejsce w 2013 r., co potwierdza że realizowane przez nas wyceny spełniają najwyższe standardy.
21 listopada 2016

Przeprowadziliśmy proces wyceny zasobów niematerialnych i prawnych dla przedsiębiorstwa Lars Andrzej Szymański

Zespół Volante przeprowadził kompleksowy proces wyceny zasobów niematerialnych należących do przedsiębiorstwa Lars Andrzej Szymański, w skład których wchodziła wycena znaków towarowych oraz wycena know-how technologicznego. Działalności firmy Lars opiera się na produkcji systemów sterowania gazowymi urządzeniami grzewczymi oferowanymi na rynku pod uznaną marką “Auraton”, a także na produkcji oświetlenia LED.
7 sierpnia 2016

Dokonaliśmy wyceny technologii dla ART.B. LOGISTIC Sp. z o.o.

Zespół Volante zakończył projekt wyceny technologii dla ART.B. LOGISTIC Sp. z o.o. Firma ART.B. LOGISTIC specjalizuje się w organizacji transportu międzynarodowego i krajowego. Głównym atutem Spółki jest doświadczenie w przewożeniu ładunków wysokowartościowych, narażonych na szczególne ryzyko kradzieży. Do dyspozycji klientów firma oddaje auta w pełni wyposażone w nowoczesne systemy monitorujące (GPS, […]