wycena szkody

22 września 2020

Wycena znaku towarowego “paprocki&brzozowski”

Przeprowadziliśmy wycenę marki “paprocki&brzozowski” na potrzeby identyfikacji jej wartości dla jednych z najbardziej rozpoznawalnych projektantów w Polsce – Marcina Paprockiego i Mariusza Brzozowskiego. W trakcie realizacji projektu niezbędne było uwzględnienie potencjału komercyjnego związanego z wykorzystaniem wskazanej marki, jak również fakt współwystępowania jej z markami osobistymi jej twórców. Realizacja tego projektu […]
12 czerwca 2020

Opracowaliśmy wycenę szkody na potrzeby procesowe

Agencja Wydawnicza “Technopol” zgłosiła się do nas z prośbą o wycenę szkody wynikającej z naruszenia jej autorskich praw majątkowych przez jednej z największych podmiotów z branży wydawniczej w Europie. Niezbędne było więc sporządzenie wyceny szkody uwzględniającej Część 4 wytycznych: Ustalanie wysokości szkody w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu na-ruszenia art. […]
14 maja 2019

Opracowaliśmy model oszacowania szkody na potrzeby procesowe

W związku z pozwem zbiorowym przeciwko jednej z największych instytucji ubezpieczeniowych na świecie zostaliśmy poproszeni o opracowanie modelu oszacowania szkody, która powstała na skutek działań tej instytucji. W swoim opracowaniu skupiliśmy się zatem, aby model oszacowania szkody był zgodny z Częścią 4 wytycznych: Ustalanie wysokości szkody w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych […]
24 września 2018

Wycena znaku towarowego dla Apart S.A.

Przeprowadziliśmy wycenę znaku towarowego na potrzeby odszkodowawcze dla największego podmiotu na rynku biżuterii w Polsce.