wycena know-how

12 maja 2019

Jak wycenić technologię?

Informacje wstępne Metodologia wyceny technologii jest przedmiotem Międzynarodowych Standardów Wyceny IVS 2017:210 “Aktywa niematerialne”. Zgodnie ze wskazanymi standardami do wyceny technologii stosuje się następujące metody wyceny: metoda opłat licencyjnych (ang. Relief from Royalty method) opierająca się na rynkowej wysokości opłaty licencyjnej, która byłaby wnoszona przez potencjalnego licencjobiorcę, metoda dochodowa (ang. […]
21 listopada 2016

Przeprowadziliśmy proces wyceny zasobów niematerialnych i prawnych dla przedsiębiorstwa Lars Andrzej Szymański

Zespół Volante przeprowadził kompleksowy proces wyceny zasobów niematerialnych należących do przedsiębiorstwa Lars Andrzej Szymański, w skład których wchodziła wycena znaków towarowych oraz wycena know-how technologicznego. Działalności firmy Lars opiera się na produkcji systemów sterowania gazowymi urządzeniami grzewczymi oferowanymi na rynku pod uznaną marką “Auraton”, a także na produkcji oświetlenia LED.
7 listopada 2016

Dokonaliśmy aktualizacji wyceny spółki zależnej Polimex Mostostal S.A.

Dokonaliśmy aktualizacji wyceny spółki zależnej od Polimex Mostostal S.A. Pierwotną wycenę sporządzaliśmy w 2015 roku. Polimex-Mostostal S.A. to generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego, realizujący specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej oraz ochrony środowiska. Ponadto spółka jest producentem i eksporterem wyrobów stalowych, krat pomostowych oraz zajmuje […]
28 października 2015

Dokonaliśmy wyceny przedsiębiorstwa dla Polimex Mostostal S.A.

Zespół Volante zakończył projekt wyceny spółki zależnej od Polimex Mostostal S.A. na cele sprzedaży udziałów. Ponadto w ramach projektu wyceniany był dodatkowo aport do spółki w postaci referencji oraz know-how. Polimex-Mostostal S.A. to generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego, realizujący specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej oraz […]
16 stycznia 2015

Dokonaliśmy oszacowania wartości szkody dla kancelarii prawnej

Zespół Volante zakończył projekt oszacowania wartości szkody z tytułu know-how oraz ekspertyzy w sprawie wyceny szkody sporządzonej przez biegłego sądowego w sprawie cywilnej oraz karnej dla jednej z TOP20 pod względem przychodów kancelarii prawnych w Polsce.
1 marca 2013

Dokonaliśmy wyceny know-how dla Baltic Renewable / ODYS Shipyard Sp. z o.o.

Zespół Volante zakończył projekt wyceny know-how dla Baltic Renewable / ODYS Shipyard Sp. z o.o. Baltic Renewable to wspólne przedsięwzięcie założone w 2009 jako zielone konsorcjum pomiędzy Odys Stocznia w Gdańsku a Resen Energy w Kopenhadze. Celem przedsięwzięcia jest dostarczenie efektywnej kosztowo instalacji biogazu.