rynek rolno-spożywczy

10 sierpnia 2018

Opracowaliśmy raport z możliwości rozwojowych dla przedsiębiorstwa Apol

W związku z koniecznością podjęcia decyzji dotyczących kierunku rozwoju Spółki należącej do naszego klienta przeprowadziliśmy złożoną analizę możliwości rynkowych służącą wyborowi właściwej strategii dla podmiotu.