rynek farmaceutyczny

18 czerwca 2020

Zrealizowaliśmy wycenę spółki z branży farmaceutycznej na etapie start up

Zostaliśmy poproszeni o wycenę technologii oraz spółki jej posiadającej przez przedsiębiorstwo farmaceutyczne, które opracowało bardzo obiecujący lek związany z leczeniem wielu rodzajów nowotworów. Wycena sporządzana była na potrzeby koniecznością pozyskania znaczącego finansowania na pokrycie kosztów badań klinicznych.