oszacowanie szkody

19 września 2019

Opracowaliśmy ekspertyzę wyceny szkody na majątkowych prawach autorskich

Na zlecenie dwóch polskich firm farmaceutycznych przeprowadziliśmy ekspertyzę wyceny szkody na majątkowych prawach autorskich sporządzonej przez jedną z największych firm konsultingowych na świecie. Wskazana wycena szkody powstała na zlecenie światowego potentata na rynku farmaceutycznym stąd jej ekspertyza wymagała od zespołu VOLANTE dużej ostrożności i odpowiedzialności. Z tego powodu oparliśmy się […]
13 października 2018

Kolejna wycena szkody!

Mając na uwadze naszą specjalizację w wycenach szkód na przedsiębiorstwie zostaliśmy wyłonieni do realizacji projektu dla podmiotu z branży turystycznej i rekreacyjnej. Szkoda polegała na niedotrzymaniu warunków umownych przez naruszyciela, czego efektem były utracone korzyści po stronie poszkodowanego. Zważywszy na wysoki poziom skomplikowania projektu w wycenie wykorzystaliśmy zarówno europejskie, jak […]
23 maja 2016

Dokonaliśmy oszacowania wartości szkody dla kancelarii prawnej

Zespół Volante zakończył projekt oszacowania wartości szkody w sprawie cywilnej dla jednej z kancelarii prawnych w Polsce.
5 marca 2015

Dokonaliśmy oszacowania wartości szkody dla spółki kolejowej

Zespół Volante zakończył projekt oszacowania wartości szkody oraz utraconych korzyści spółki kolejowej będącej w sporze cywilnym. Projekt realizowany dla jednej z kancelarii prawnych w Polsce.
16 stycznia 2015

Dokonaliśmy oszacowania wartości szkody dla kancelarii prawnej

Zespół Volante zakończył projekt oszacowania wartości szkody z tytułu know-how oraz ekspertyzy w sprawie wyceny szkody sporządzonej przez biegłego sądowego w sprawie cywilnej oraz karnej dla jednej z TOP20 pod względem przychodów kancelarii prawnych w Polsce.
17 września 2014

Dokonaliśmy oszacowania wartości szkody dla kancelarii prawnej

Zespół Volante zakończył projekt oszacowania wartości szkody w sprawie cywilnej dla jednej z TOP20 pod względem przychodów kancelarii prawnych w Polsce.