oszacowanie stopy opłaty licencyjnej

28 sierpnia 2020

Opracowaliśmy model wyceny opłat licencyjnych dla oprogramowania

Dla jednej z największych firm na świecie z branży lotniczej opracowaliśmy model wyceny opłat licencyjnych dla oprogramowania wykorzystywanego w testowaniu podzespołów. W trakcie realizacji projektu niezbędne było uwzględnienie udziału w autorskich prawach majątkowych do oprogramowania komputerowego, poniesionych nakładach inwestycyjnych, potencjale komercyjnym, przyjętych zasadach w zakresie cen transferowych,  a także specyfice […]
10 grudnia 2019

Oszacowaliśmy stopę opłaty licencyjnej na potrzeby sprzedaży licencji na technologię

Przeprowadziliśmy kompleksowe oszacowanie należnej licencjodawcy stopy opłat licencyjnych na potrzeby sprzedaży innowacyjnej technologii z sektorze produkcji rowerów. Przygotowana przez nas metodologia oszacowania rynkowej wysokości stopy opłat licencyjnych uwzględniała między innymi jakość wskazanej technologii i jej wpływ na ostateczny produkt, zaawansowanie techniczne oraz produkcyjne, rentowność branży w Polsce, jak również analizę porównawczą […]