organizacje non-profit

23 kwietnia 2019

Wycena marki CAMERIMAGE

Właściciel praw do marki CAMERIMAGE poprosił nas o jej wycenę na potrzeby budowy większej świadomości jej znaczenia na rynku zarówno wśród obecnych, jak i potencjalnych nowych członków i współpracowników. Należy w tym miejscu wskazać, że wskazana marka wykorzystywana jest przez właściciela do identyfikacji jednego z najbardziej rozpoznawalnych na świecie festiwali […]