analiza systemu informatycznego

12 września 2018

Przeprowadziliśmy analizę potrzeb w zakresie systemu ERP dla UDT

Zespół Volante we współpracy z Altimi Solutions Sp. z o.o. przeprowadził analizę potrzeb w zakresie systemu informatycznego dla Urzędu Dozoru Technicznego. W ramach zlecenia opracowano rekomendacje głównych modułów systemu a także opisano spełniane przez nie funkcje w organizacji. Wskazane opracowanie w postaci prezentacji graficznej posłużyło do podjęcia decyzji przez Zarząd […]