Oszacowaliśmy opłaty licencyjne na potrzeby przygotowania dokumentacji cen transferowych dla Grupy Azoty

Przeprowadziliśmy kompleksowe oszacowanie wysokości należnych licencjodawcy opłat licencyjnych na potrzeby sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla Grupy Azoty S.A.

Przygotowana przez nas metodologia szacowania rynkowej wysokości stopy opłat licencyjnych jest zgodna z normą ISO 10668:2010: “Wymogi dla szacowania wartości marek”, gdyż uwzględnia zarówno siłę znaku towarowego i odniesienie jej do rynkowego rozkładu opłat licencyjnych, jak również uwzględnienie rentowności poszczególnych rodzajów działalności spółek korzystających z korporacyjnego znaku towarowego.