Oszacowaliśmy stopę opłaty licencyjnej na potrzeby sprzedaży licencji na technologię

Przeprowadziliśmy kompleksowe oszacowanie należnej licencjodawcy stopy opłat licencyjnych na potrzeby sprzedaży innowacyjnej technologii z sektorze produkcji rowerów.

Przygotowana przez nas metodologia oszacowania rynkowej wysokości stopy opłat licencyjnych uwzględniała między innymi jakość wskazanej technologii i jej wpływ na ostateczny produkt, zaawansowanie techniczne oraz produkcyjne, rentowność branży w Polsce, jak również analizę porównawczą warunków dla umów licencyjnych zawartych na podobnych rynkach

W efekcie uzyskana stopa opłaty licencyjnej odzwierciedlała w pełni rynkowe warunki, na których działa jej właściciel i stanowiła ważny argument negocjacyjny.